Potentiella användare eller vän/släkting till en potentiell användare

Hur vet jag om jag är kandidat för en protesenhet?

Kontakta en Össur-certifierad leverantör. Specifika kriterier måste utvärderas innan en protes passas in.

Jag känner någon som/Jag är själv påverkad av förlust av eller nedsatt förmåga i extremitet. Hur lär jag mig mer om inpassning av Touch Solutions-produkter?

Det första steget är att hitta en lokal ortopedingenjör och boka en konsultation. Vår sökfunktion för legitimerade ortopedingenjörer är en bra resurs för att hjälpa dig att hitta en certifierad leverantör. När ortopedingenjören har fastställt att du är en lämplig kandidat för i-Limb eller Livingskin-protesen kommer Össur att arbeta direkt med läkaren för att inleda processen.

Täcks protesenheter av försäkring?

Det beror på försäkringssystemet på din marknad. Om tillgängligt kommer ditt protesteam arbeta på att skicka lämplig information om ersättningsanspråk till den som betalar sjukförsäkringspremien. Kontakta din ortopedingenjör för att ta reda på om enheten täcks av försäkring.

Är det fördelaktigt att ha både en aktiv och passiv protes?

Ja. Aktiva och passiva proteser tjänar olika syften, men de kompletterar varandra. Rådgör med din ortopedingenjör för att fastställa vilka lösningar som är lämpligast för dig.

Var kan jag hitta en Össur-certifierad leverantör?

Använd onlinesökfunktionen för legitimerade ortopedingenjörer för att hitta en leverantör i ditt område.

Protesbärare

Hur länge behöver my i-limb-enheten laddas?

Om du använder en i-Digits-enhet ska du ladda batteriet tills ett fast, grönt ljus visas på laddningsbasen. För en i-Limb-hand laddar du batteriet tills ett grönt ljus visas på väggladdarens kontakt – cirka 120 minuter för ett 800 mAh-batteri, 90 minuter för ett 1 300 mAh-batteri och 180 minuter för ett 2 000 mAh-batteri.

Jag körde en handhälsokontroll och den säger att mitt batteri måste bytas ut. Vad gör jag?

Vi rekommenderar att du byter batteri en gång om året för optimal prestanda. Kontakta din lokala ortopedingenjör så kan han eller hon beställa ett utbytesbatteri åt dig.

Jag fick ingen iPod med min enhet.

Kontakta kundsupporten och ha ditt serienummer till hands. Vi kommer bedöma om du är berättigad att få en iPod och skickar då den till dig snarast möjligt.

Jag har problem med att ansluta my i-Limb-enheten till min iPod.*

Stäng alla appar på din iPod och stäng sedan av handen. Slå på handen igen och vänta sedan i två minuter. Starta sedan my i-Limb-appen på din iPod. Du ska då få en uppmaning om att ansluta.

Vad händer om enheten behöver repareras? Täcks den av Touch CareTM?

Össurs service- och supportpaket innefattar en garanti som löper från det ursprungliga inköpsdatumet och beror på det köpta enhetspaketet. Kontakta din ortopedingenjör.

Jag har problem med my i-Limb®. Behöver jag skicka in den för service eller reparation?

Kontakta din legitimerade ortopedingenjör som hjälper dig med felsökning för att avgöra om enheten behöver service eller reparation.

Vad händer om enheten behöver repareras? Täcks den av Touch CareTM?

Touch service- och supportpaket innefattar en garanti som löper från det ursprungliga inköpsdatumet och beror på det köpta enhetspaketet. Besök vår Touch Care-sida eller kontakta kundsupporten för mer information om Touch Care-programmet.

Jag har problem med my i-Limb®. Behöver jag skicka in den för service eller reparation?

Kontakta kundsupporten så hjälper vi dig med felsökning för att avgöra om enheten behöver service eller reparation.

Jag vill skicka in min enhet för reparation. Vad gör jag?

Vänligen kontakta din legitimerade ortopedingenjör som kommer att arbeta med oss för att se till att din enhet repareras och returneras till dig.

Vad är Össurs policy för service på äldre enheter?

Össur har som mål att säkerställa utmärkt skötsel av våra enheter i alla skeden av produktens livscykel. Vår rekommendation för patienter som bär i-Limb-enheter som är över fem år är att se vilka alternativ som finns för att uppgradera till vår senaste teknik. När vi förser dessa användare med vår senaste teknik får de tillgång till alla tekniska framsteg och viktiga nya funktioner, förbättrad hållbarhet och täckning av Touch Care. Som legitimerad ortopedingenjör kan du arbeta med vårt ersättningsteam som kommer att hjälpa dig att bestämma det bästa tillvägagångssättet för din patient. I de sällsynta fall där våra ersättningsexperter upptäcker att patienten inte har medel till en ny enhet kommer vi att arbeta med dig för att antingen reparera den befintliga enheten eller hitta en annan lämplig lågkostnadslösning.

Jag har en potentiell patient och vill beställa en demohand. Vad gör jag?

Kontakta oss på kundsupport med information om din förfrågan så tillhandahåller vi gärna en demoenhet.

Hur programmerar jag i-Limb-handen eller i-digits-enheten?

Vi erbjuder en app för både ortopedingenjörer/kliniker och användare. Appen för ortopedingenjörer/kliniker kallas helt enkelt Biosim och appen för användare kallas My i-Limb. My i-Limb och Biosim-kontrollappar finns för nedladdning i Apples app store och är kompatibla med följande Apple-enheter: iPod 5 eller senare, iPhone 4s eller senare, iPad 4th generation eller senare, iPad mini.*

Jag försöker ladda ned biosim och den ber mig om min kundkod. Var hittar jag den?

Kundkoden tillhandahålls vid Biosim-registreringen via det automatiska e-postmeddelande som du får när du först aktiverar kontot. Om du har tappat bort din kod, ring kundtjänst.

Livingskin – passiva kosmetiska proteser

Livingskin – passiva kosmetiska proteser

Hur länge efter operationen måste du vänta innan du får en livingskin-protes?

Beroende på operationens omfattning rekommenderas att patienter väntar cirka 6 månader för att säkerställa fullständig läkning (6 månader för hand, 3 månader för fingrar) och för att låta svullnaden gå ned innan avtryck tas. Auktoriseringsprocessen kan dock startas innan ditt besök.

Är Livingskin bara en kosmetisk protes?

Absolut inte. Funktionsnivån varierar för varje protes beroende på enhetens typ. Livingskin-proteser kan utföra icke-manipulativa aktiviteter såsom att stödja, stabilisera, trycka och dra. Fingerproteser och de flesta händer kan positioneras för användning under aktiviteter som att skriva på tangentbord.

Är Livingskin-fingrarna rörliga?

Det beror på rekonstruktionsnivån. Om fingrarna saknas helt är rörelsen begränsad. I vissa fall sätts en inre armatur in som kan böjas till önskat läge.

Kan en Livingskin-protes bäras hela tiden?

Livingskin-användare bär inte sina proteser när de badar, sover eller under aktiviteter som är mer belastande för silikonprotesen. Detta inbegriper aktiviteter som gitarrspel, idrottande, byggnation och fordonsunderhåll. Det är viktigt att undvika oljebaserade produkter. Många hår- och kroppsprodukter innehåller oljor och bör endast appliceras när protesen inte bärs. Se bruksanvisningen för utförligare information.

Hur länge håller en Livingskin-protes?

Livslängden för en Livingskin-protes beror på hur den används och underhålls. Med korrekt skötsel och normal användning är den genomsnittliga livslängden 2 till 4 år. Om du köper en extra protes samtidigt kan det bidra till att förlänga båda enheternas livslängd – alternerande användning kan bidra till att begränsa slitaget på en enhet.

Hur sitter Livingskin-protesen kvar?

De flesta Livingskin-finger-, hand- och fotproteser är fästa med sugkraft. Om fastsättning med sugkraft inte är möjligt, används en kombination av andra metoder.

Behöver jag använda smörjmedlet för påtagning varje gång jag använder Livingskin-protesen?

För proteser som ovanstående och enheter nedanför armbågen behöver smörjmedel inte användas.

Kan naglarna på en Livingskin-protes formas och målas?

Beroende på vilken Livingskin-produkt du väljer kan det vara möjligt att tillhandahålla protesen med din önskade nagelform. Om naglarna är av akryl kan du måla dem. Du måste använda ett nagellacksborttagningsmedel UTAN ACETON.

Kan hår tillföras Livingskin-protesen?

Ja. Personer med avsevärd kroppsbehåring kan begära DermaHair. Vårt personligt anpassade, syntetiska, fasta hår kan läggas till på deras proteser. DermaHair bäddas in i det översta Livingskin-lagret och kan därför inte falla av eller blekna bort. Den här egenskapen måste specificeras före tillverkningsprocessen, och en extra kostnad tillkommer för att få detta inkluderat i protesen.

Kommer Livingskin-protesen att missfärgas?

Silikonet som Livingskin-protesen är tillverkad av är praktiskt taget missfärgningssäkert. Men eftersom det finns många nya kemikalier och produkter som inte har testats måste man vara försiktig när man kommer i kontakt med dessa material. Vissa produkter som ska undvikas är blå Woolite, karbonpapper, otvättade kläder och tyger och vissa läderfärgningsprodukter.

Har Livingskin-protesen någon garanti?

Ja. Varje Livingskin-protes täcks av ett års garanti när protesen sköts rätt och adekvat. Två års garanti gäller när en extra protesenhet tillhandahålls samtidigt och enheterna bärs växelvis för att undvika kraftigt slitage.

Vad ska jag göra om jag river hål i eller skadar min Livingskin-protes?

Försök aldrig själv limma eller reparera protesen. Ring din lokala ortopedingenjör innan du skickar tillbaka protesen för reparation.

Fråga våra ambassadörer

Alla frågorna nedan har besvarats av våra ambassadörer som använder Touch Solutions-produkter.

Är i-Limb tung?

"Det är relativt, jag är säker på det. För mig som har haft proteser hela mitt liv, så märker jag inte riktigt någon skillnad mellan i-Limb och andra proteser jag har använt. Jag använder en i-Limb Quantum med en i-Wrist handled. Handleden lägger uppenbarligen lite vikt till protesen men jag vande mig snabbt vid skillnaden. Jag tänker inte på vikten i mitt dagliga liv. " - Andrew Gannon

Hur är batteriets livslängd?

"Jag använder min i-Limb hela tiden. Jag ha på min protes och använda Quantum hela dagen utan att behöva ladda den, och förmodligen halva nästa dag också. Jag laddar den bara på natten så är den redo för nästa dag.  i-Limb Wrist batteriets livslängd är något kortare, eftersom det är mer rörelse där. Jag kan få 8–10 timmars solid användning innan jag behöver ladda den. Det som är bra är om jag behöver mer laddning för att gå ut igen på kvällen så kommer en snabb laddning på 15–30 minuter att ge mig mer än tillräckligt. " - Andrew Gannon

Vad kan du göra nu som du inte kunde tidigare?

"Det korta svaret är ingenting. Som de flesta människor som jag har mött med skillnader i övre extremiteterna kunde jag göra allt jag behövde göra med eller utan min protes. Skillnaden är hur jag kan göra saker. Det finns inte ett område som inte har förbättrats sedan jag började använda i-Limb och förbättrades igen med i-Limb Wrist. Jag kan göra saker bättre, snabbare och med mindre kompensation, det vill säga på ett sätt som tar mindre stryk på min kropp. Bland fördelarna med att använda en i-Limb märkte jag en minskning av axelsmärtor som jag tidigare hade tillskrivit att bli äldre, men i efterhand var resultatet av en livstid med kompensation med axel- och armbågsrörelse. " - Andrew Gannon