Vikten av att känna till din aktivitetsnivå


Läs mer om aktivitetsnivåer och hur din ortopedingenjör avgör din personliga aktivitetsnivå innan dina proteskomponenter väljs ut.

Vi har alla olika aktivitetsnivåer beroende på ålder, fysisk kondition och vilka krav vi ställs inför i våra dagliga liv osv. När det gäller benproteser är det viktigt att välja komponenter baserat på just dina omständigheter och din funktionella förmåga.

För att underlätta den här processen har man definierat aktivitetsnivåer med klassificeringar. Alla proteskomponenter tilldelas en aktivitetsnivå, och utifrån din personliga aktivitetsnivå kan ortopedingenjören välja rätt komponenter för dina behov.

Läs vidare om varje aktivitetsnivå och om hur din aktivitetsnivå fastställs.

Aktivitetsnivåer

Nivå 1: Inomhusgående

Med hjälp av en benprotes kan personen klara gång på jämnt underlag i en bestämd takt med eller utan gånghjälpmedel

Nivå 2: Begränsat utomhusgående 

Med hjälp av en benprotes kan personen klara av att gå begränsade gångavstånd i låg hastighet med eller utan gånghjälpmedel. Personen klarar av låga hinder i omgivningen, såsom trottoarkanter, trappsteg och ojämna underlag.

Nivå 3: Obegränsat utomhusgående

Med hjälp av en benprotes kan personen röra sig fritt i olika typer av terräng. Personen kan gå, eller har potential för att gå, i olika hastigheter, och kan hantera de flesta hinder i omgivningen. Personen kan oftast genomföra aktiviteter för arbete, rekreation eller träning utan att överbelasta protesen.

Nivå 4: Utomhusgående med särskilt höga krav

Med hjälp av benprotesen kan personen röra sig utan begränsningar och tolerera högre nivåer av ansträngning, stress och energi. Gångtid och gångavstånd är obegränsade. Benprotesen kan uppfylla de typiska behoven hos ett barn, en aktiv vuxen eller en idrottare.

Att fastställa din aktivitetsnivå

Din ortopedingenjör eller ortopedläkare beaktar många faktorer för att fastställa din aktivitetsnivå. Det handlar bland annat om din ålder, kroppsvikt, fysik, amputationsnivå, nedsatta funktioner, smärta och huruvida du har några komorbiditeter.

Din nivå fastställs i nära samråd med dig, utifrån dina nuvarande behov och dina förväntade prestationer i framtiden.