Naked Prosthetics

Funktionella fingerproteser för vardagen

Dedikerade till att förbättra människors rörlighet


Össur fokuserar sina ansträngningar och expertis på att hjälpa människor att känna sig trygga, säkra och vara mobila, oavsett skada eller andra förhållanden som kan äventyra deras livskvalitet.

Proteser

Ett komplett sortiment av högkvalitativa och avancerade proteslösningar för amputerade.

Ortoser

Ortoslösningar för hela kroppen, som du kan lita på och som är enkla att prova ut och använda.

Frågor?