Cheetah® Sportblades

Toppidrottare. Paralympier. Rekordhållare. #ChoiceOfChampions

De senaste innovativa produkterna


Hållbarhet

Hållbarhet i fokus


Vi använder våra kärnföretagsvärderingar, ärlighet, sparsamhet och mod, i vårt förhållningssätt till hållbarhet. Vi visar mod genom att sätta ambitiösa mål men samtidigt är vi ärliga om var vi står, erkänner de utmaningar vi står inför och vad vi kan förbättra. Vi tillämpar sparsamhet genom att använda resurser effektivt och minimera slöseri i våra processer.

95%

Elektricitet från förnybara energikällor

50% Men, 50% Kvinnor

Könsförhållande

40%

Kvinnliga Ledare

Reuters presenterar Össurs åtagande att vara ansvarig för morgondagen


Frågor?