Össur Academy Personal


Vårt Össur Academy team har ett starkt professionellt engagemang för att ge bästa möjliga tjänster till våra kunder. Bestående av välutbildade yrkesmässiga team-medlemmar, dedikerade till målen för Össur Academy. "Att främja utbildningsnivån och kvaliteten på ortopedteknisk kunskap bland professionella, patienter och deras familjer".

Proteser


Sven Johansson

Klinisk Specialist - Protes

Sven har över 30 års erfarenhet av att jobba inom det ortopedtekniska området som bl.a. inneburit kliniskt arbete som ortopedingenjör och programansvar för den svenska ortopedingenjörsutbildningen.

Sedan 2003 jobbar han på Össur och har i sina olika roller och ansvarsområden alltid haft fokus på att alla brukare ska få en utmärkt protesteknisk försörjning. Han har ett speciellt fokus på Bionics för de nedre extremiteterna inom Norden.

email: [email protected] tel. +46 (0)708 18 22 09.

Isak Haapaniemi

Klinisk Specialist – Protes

Efter sin examen 2002 har Isak haft roller globalt som ortopedingenjör, utbildare och som kliniskt stöd. Isak började jobba för  Össur 2017 och har ett speciellt fokus på övre extremiteter i Norden.

email: [email protected] tel. +46 (0)705 62 97 79.

David Lindgren

Klinisk Specialist – Protes

Med mer än 12 års av erfarenhet som ortopedingenjör tillför David mycket kunskap till teamet. Han fokuserar mest på nedre extremitetsproteser. Han har erfarenhet av att jobba med både patienter i rehabiliteringsfasen och patienter som varit amputerade en lång period.

email: [email protected] tel. +46 (0)706 18 20 24.

Felix Senelle

Klinisk Specialist – Protes

Felix har arbetat som ortopedingejör i mer än 10 år innan han började på Össur. Hans primära motivation är att fokusera på användarnas behov. Felix tycker om att arbeta internationellt och efter att ha haft olika roller och ansvar inom Össur, fokuserar han nu på den nordiska marknaden.

[email protected] tel. +49 151 723 173 58