För dig som vill ligga i framkant


Össurs mål är att tillhandahålla resurser som kan vara till hjälp i den dagliga verksamheten så att den kan bedrivas så effektivt, smidigt och lönsamt som möjligt, så att du som kliniker får möjlighet att fokusera på det som är viktigast: dina patienter.

Protes - Utbildning & Support

Protesutbildning för bättre patientresultat

Ortos - Utbildning & Support

Ortosutbildning för bättre patientresultat

Össur Academy

En möjlighet till fortbildning.

Har du frågor?