Benamputation


Många som genomgår en amputation kan känna sig överväldigade eller vilsna. Det kan kännas som att ditt liv har vänts upp och ned. Men oavsett vilken typ av amputation du upplever är det viktigt att komma ihåg att det inte förändrar vem du är som person. Genom att förlita dig på experter, däribland en legitimerad ortopedingenjör, och delta aktivt i ditt rehabiliteringsteam kan du förverkliga det slutliga målet att återställa rörligheten och återuppta ett liv utan begränsningar.

Observera att informationen på denna webbplats inte ska betraktas som medicinsk rådgivning. Den är endast avsedd för att hjälpa dig kommunicera med dina vårdgivare. Sök och lyssna alltid på råd från din läkare och ditt vårdteam när du utvärderar dina individuella medicinska alternativ och protesalternativ.

Historiskt sett har det aldrig funnits en bättre tid att leva som amputerad Modern teknik hjälper amputerade att leva sina bästa liv varje dag. Kombinationen innovativa proteslösningar och inspirerande influencers kan hjälpa dig att anpassa dig och återuppta de saker du älskar att göra, även om det ibland kan vara på nya sätt.

Definition of amputation

Amputation är avlägsnande av extremiteter, delar av extremiteter eller mjukvävnad – antingen genom trauma eller kirurgiskt under en operation.

Anledningar till amputation

Enligt data från Amputee Coalition är de främsta orsakerna till amputation av nedre extremiteter vaskulär sjukdom (54 %), trauma (45 %) och cancer (mindre än 2 %).

Transtibiala (under knäet) amputationer är vanligast och utgör ungefär 71 % av alla amputationer.

Den huvudsakliga orsaken till amputation är diabetes. Det beräknas också att antalet diabetesrelaterade amputationer kommer att ha mer än fördubblats år 2050.

Amputationsnivåer

Det finns många olika typer av amputation. Nivån på en amputation avser stället där en kroppsdel amputeras. Amputationsnivån är viktig eftersom den påverkar amputationsstumpens funktionsförmåga, styrka och rörlighet. Din amputationsnivå kommer också att avgöra vilken proteslösning som passar dig.

Din kirurg och ditt rehabiliteringsteam kommer att genomföra en grundlig utvärdering för att fastställa rätt amputationsnivå för din unika situation.

Ordlista

Dessa vanliga termer beskriver olika typer av amputation:

A. Amputationsstump: den del av en extremitet som återstår efter en amputation.
B. Transfemoral amputation: amputation genom lårbenet, mellan höft och knä, även kallad ”lårbensamputation” eller AK (Above Knee).
C. Knäledsexartikulation: amputation genom knäleden, även kallad KD (Knee Disarticulation).
D. Transtibial amputation: amputation genom vad- och skenben, mellan knäet och fotleden, även kallad ”underbensamputation” eller BK (Below Knee).

E. Fotledsexartikulation: amputation genom fotleden.
F. Transmetatarsal amputation: amputation genom framfoten. Detta kan också kallas Symes-amputation.
G. Bilateral amputation: amputation av båda benen.

Ordlista

Dessa vanliga termer beskriver olika typer av amputation:

  • Amputationsstump: den del av en extremitet som återstår efter en amputation.
  • Transfemoral amputation: amputation genom lårbenet, mellan höft och knä, även kallad ”lårbensamputation” eller AK (Above Knee).
  • Knäledsexartikulation: amputation genom knäleden, även kallad KD (Knee Disarticulation).
  • Transtibial amputation: amputation genom vad- och skenben, mellan knäet och fotleden, även kallad ”underbensamputation” eller BK (Below Knee).
  • Fotledsexartikulation: amputation genom fotleden.
  • Transmetatarsal amputation: amputation genom framfoten. Detta kan också kallas Symes-amputation.
    Bilateral amputation: amputation av båda benen.