Proteslösningar för amputerade | Proteser | Össur Nordic
Össur Prosthetic Solutions Catalogue

Goda inspiratörer och viktiga språkrör

Var och en har en unik förmåga att motivera och påverka andra och våra Össur Ambassadörer spelar en viktig roll för att öka allmänhetens medvetenhet om den potential som de som saknar en del av sitt ben, arm eller hand besitter.