Målet med tiden innan du får din protes är att förbereda stumpen inför protesförsörjningen. Det är viktigt att både stärka musklerna och att återfå rörligheten.  

Dessutom kommer teamet att försöka hjälpa dig med att förbättra din kardiovaskulära kondition. Efter en amputation av en övre extremitet kommer många aktiviteter att behöva läras om. Så fort som möjligt kommer terapeuten försöka hjälpa dig med att förbättra både din finmotorik och den kvarvarande handens kompentens. Ju mer självförtroende du får genom att kunna utföra vardagliga aktiviteter såsom att äta, skriva eller sköta munhygienen, desto lättare blir det att återvinna sin självständighet.

Den första utprovningen av din protes börjar på rehabiliteringskliniken. Protesens komponenter väljs noga ut av ortopedingenjören. Den första proteshylsan är ofta temporär, eftersom formen på stumpen förändras – speciellt under de första veckorna/månaderna efter amputationen. På grund av inaktiviteten förändras armens anatomiska förhållanden, dvs. musklerna blir svagare, tunnare och smalare. En allmän viktuppgång eller -nedgång leder också till volymförändringar i stumpen. Sådana formförändringar kan kompenseras, men förr eller senare måste ortopedingenjören anpassa dem och ibland byta ut dem helt. Det kan till och med behöva göras flera gånger under tiden efter operationen.

När du har fått protesen börjar den verkliga protesträningen. Detta omfattar övningar med protesen, t.ex. att närma sig ett föremål och att medvetet greppa och släppa föremål, och gör det möjligt för brukaren att få kontroll över protesen och dess komponenter. Genom att träna med protesen upprepade gånger lär de sig att känna igen specifika greppmönster och hur de används i vardagen. Under den avancerade träningen lär sig den amputerade att använda protesen för mer komplexa och viktiga rörelser och att använda båda händerna. Det är viktigt att utveckla en medvetenhet om kroppens symmetri och ergonomiska rörelser. Detta är viktigt för att undvika överbelastning av den icke-amputerade extremiteten. Terapeuterna kommer att hjälpa till med detta.

Vilka proteser finns det?

Dagens moderna protessystem kan redan delvis ersätta funktionen i din amputerade arm, även om vi inte kan prata om en fullständig ersättning. Moderna proteser kan ändå hjälpa användarna att få ett rörligt, självständigt och aktivt liv. Toppmoderna, innovativa tekniker, former och bearbetningstekniker möjliggör optimal vård som uppfyller individuella behov och medicinska krav. Målet är att erbjuda optimal funktionalitet och möjliggöra naturlig rörelse. I slutändan handlar det om att uppnå största möjliga rörlighet, oberoende och livskvalitet.

Det finns ett antal beröringsproteslösningar tillgängliga för amputerade övre extremiteter eller personer med förlust av extremiteter. Össurs breda utbud av proteslösningar för övre extremiteter är designade för att möta en mängd olika behov och hjälpa användare att ta nästa steg mot ett liv utan begränsningar. Oavsett om det hjälper användarna att få tillbaka praktiska färdigheter hemma, eller gör det möjligt för dem att återgå till det de älskar att göra för skojs skull, är Össur säker på att ha en lösning som är rätt för jobbet.

Övre extremitetsproteser passar in i tre huvudkategorier, aktiva helhandsproteser, aktiva delhandproteser och passiva funktionella handproteser. Alla sorter har olika fördelar för att möta varje individs behov.

En armprotes har vanligtvis en modulär struktur för att efterlikna armens rörlighet och funktionalitet. En armprotes består vanligen av en hylsa som tillverkas speciellt för dig, en armbågsprotes vid behov, en handledsprotes och en handprotes eller en partiell handprotes.

Silikonliner

En armprotes kan oftast bäras utan silikonliner. Den kan dock göra protesen bekvämare att bära och skydda den känsliga stumpen. På så sätt kan tryckpunkter och överbelastningar minskas eller till och med undvikas helt.

Armproteshylsa

En lämplig hylsa är mycket viktig för rehabiliteringen. Varje hylsa är skräddarsydd för en person – ju bättre den passar, desto bekvämare är den att ha på sig. Dessutom förbättrar en perfekt passform kontrollen över protesen och bidrar därmed till trygghet och komfort. För att uppnå detta tillverkas hylsan alltid för en specifik person.

Armbågs-/axelled

Vid amputation av överarmen är armlederna viktiga komponenter i protesanpassningen. Lederna ska hjälpa till att lyfta handen och göra det möjligt för användaren att uppnå vissa positioner som stöd i vardagliga aktiviteter. För att kunna välja rätt armbågs- eller axelled tar man hänsyn till patientens behov och amputationsnivå.

Händer

En hand består av 27 ben, vilket är ungefär en fjärdedel av människokroppens ben. Rörligheten kommer från 33 muskler i underarmen. En handprotes kan aldrig helt ersätta den fysiologiska handen vad gäller funktion och utseende, men den kan ge en stor del av självständigheten tillbaka.

För att hitta den perfekta handprotesen måste man ta hänsyn till olika faktorer som t.ex.användning och framtida mål. Ortopedingenjören kan ge detaljerade råd om detta, från multiartikulerade händer till mekaniska händer.

Proteshandskar

Proteshandskar skyddar handprotesens mekanik från fukt, smuts och damm.

Det finns olika typer av proteshandskar, en del som till stor del liknar riktig hud (Livingskin), även med tatueringar, hårstrån och fräknar, och en del som är utformade för att framhäva den högteknologiska aspekten av protesen. Det är den amputerade som beslutar vilken handske som ska väljas. De kan till och med bytas ut vid olika tillfällen – patienten väljer själv. Ortopedingenjören kan gå igenom de alternativ som finns.

Partiella handproteser

Vid amputation av en övre extremitet kan man ofta bevara den fysiologiska handen och kanske även fingrar. Detta gäller framför allt efter olyckor. Men även avsaknaden av bara ett finger kan leda till begränsningar i vardagen. Den perfekta partiella handprotesen för varje person beror på de drabbade extremiteterna, den önskade användningen och målen. Patientens ortopedingenjör kan ge råd om de bästa alternativen som finns tillgängliga.

Den perfekta kombinationen

Protesens uppbyggnad beror på varje enskild persons profil. Alla är individuella och känner olika. Många aspekter spelar roll, t.ex. mål, amputationsnivå, livsstil och fritidsintressen. Ortopedingenjören känner till varje enskilt behov och de tekniska möjligheterna med proteskomponenterna. På det här sättet kan båda kombineras på bästa möjliga sätt.