Sport Solutions | Idrottsproteser| Össur Nordic

Om Sport Solutions

Protesanvändare som återupptar en sport, eller börjar med en ny sport, har oftast som mål att uppnå sin personliga potential, oavsett om de tävlar eller inte. Högre prestanda och mer krävande rörelsemönster kräver specialdesignade proteser som utformats enkom för att hantera den belastning som idrottaren/motionären utsätter protesen för.

Topprestationer inom olika sportgrenar kan också höja den allmänna medvetenheten gällande amputationer och inställningen till amputerade.

Protesen måste skydda mot hög belastning, vilket kräver en proteshylsa med utmärkt inpassning och en liner med effektiv suspension. Rätt typ av protesfot för vald aktivitet är av central betydelse för att få avsedd energiåtergivning och stötupptagning, och med t.ex. Flex-Run med Nike-sula kan protesanvändaren även få ett bra grepp med i spåret. För transfemoralt amputerade krävs en protesknäled som kan ta den belastning protesen utsätts för och samtidigt ge en kontrollerad, naturlig rörelse.