Team Össur är vår fantastiska grupp av framstående idrottsutövare och förebilder. Globalt har vi samlat människor som tillhör världseliten i sin sport, men viktigare än så är deras egenskaper som hjälper till att väcka ett intresse. Ett intresse om vilka fantastiska saker man som amputerad kan åstadkomma. De är helt enkelt perfekta ambassadörer för Össurs budskap - A Life Without Limitations.

Össur är stolta över att få synas tillsammans med människor som dessa och stötta dem i deras resa mot att nå sin fulla potential.