Förmåga. Teknologi. Fysik.


För nästan tre decennier sedan modellerades Össurs första löparfötter efter en gepards bakben (eng. Cheetah. = Gepard). Idag med banbrytande teknologi inom material, design och ingenjörskonst har vi utvecklat ett enkelt fotblad med förmåga att lagra energi som sedan används som driv i löpsteget.

Ingen bionisk teknik. Ingen elektronik. Ingen magnetism. Det är fysik. När löparens fot träffar marken komprimeras fotbladet och lagrar potentiell energi. När foten studsar används 90% av den lagrade energin till att ge driv i löpsteget. Detta gör det möjligt för idrottare att trycka på lite hårdare och att ta sig lite längre.

Vad är du kapabel till?


Arbeta hårt, håll dig fokuserad och tävla för att vinna med Össurs Sports Solutions, specifikt utformade idrottsproteser och löparfötter som utvecklats tillsammans med ledande elitidrottare och paralympiska mästare.

“Jag är motiverad och beredd att arbeta hårt för att utvecklas. Jag ger aldrig upp!”

Maya Nakanashi