Om Post-Op Solutions

Össur Post-Op Solutions är en serie proteskomponenter framtagna för att hjälpa nyamputerade under den postoperativa läkningsprocessen med tillfrisknandet och med att återfå rörligheten så fort som möjligt.

Personer som är fysiskt och psykiskt förberedda på att använda protes brukar oftast också återgå snabbare till sina dagliga aktiviteter. Iceross Post-Op liners har använts på sjukhus med dokumenterat goda resultat i många år och är en del av en lyckad tidig kompressionsbehandling av stumpen. Bäst resultat uppnås när Iceross Post-Op liner används tillsammans med ett patenterat rigid förband för att effektivt läka och forma stumpen.