Aktivitetsnivåer (K-levels)


Föreställ dig en amputerad tävlingsidrottsman som tvingas träna med en benprotes med ett stelt knä. Eller en äldre, mer stillasittande person som använder en benprotes med en ”snabb” högpresterande protesknäled och springfot.

När det gäller benproteser måste valet av komponenter vara lämpligt för individen och deras potentiella funktionsnivå, sett till aktivitet och rörlighet.

För att fastställa protesens idealiska komponenter för varje användare har rörlighetsnivåer utvecklats genom fyra klassificeringar, så kallade ”K-Levels”. Alla komponenter i benprotesen tilldelas en motsvarande K-nivå, och utifrån din personliga K-nivå kan ortopedingenjören välja rätt komponenter för dina behov.

Fastställ din aktivitetsnivå/rörlighetsgrad

Hur hittar du din aktivitetsnivå (K-Level)? Din ortopedingenjör eller läkare beaktar många faktorer. Dessa inbegriper din ålder, kroppsvikt, fysik, amputationsnivå, avtrubbade funktioner, smärta och om du har eventuella komorbiditeter. Din nivå fastställs utifrån dina nuvarande behov och dina förväntade prestationer i framtiden.

De fyra aktivitetsnivåerna (K -levels)

K-nivå 1: Rollator inomhus

Med hjälp av en benprotes kan personen klara gång på jämnt underlag i en fast takt.

K-nivå 2: Begränsat utomhusgående

Med hjälp av en benprotes kan personen klara begränsade gångavstånd i låg gånghastighet. Personen klarar låga hinder i omgivningen, såsom trottoarkanter, trappsteg och ojämna golv.

K-nivå 3: Obegränsat utomhusgående

Med hjälp av en benprotes kan personen röra sig fritt i olika typer av terräng. Personen kan gå eller har potential för att gå i olika hastigheter och kunna hantera de flesta hinder i omgivningen. Eventuellt kan denna bedriva aktiviteter för terapi, arbete, rekreation eller träning utan att överbelasta sin protes.

K-nivå 4: Utomhusgående med särskilt höga krav

Med hjälp av benprotesen kan personen röra sig utan begränsningar och tolerera högre nivåer av ansträngning, stress eller energi. Gångtid och gångavstånd är obegränsat. Benprotesen kan uppfylla de typiska behoven hos ett barn, en aktiv vuxen eller idrottare.