Allt om ditt rehab-team


Läs mer om de yrkesgrupper som sköter din omvårdnad under din sjukhusvistelse och vad deras arbete handlar om.

Ett helt team med sjukvårdspersonal arbetar tillsammans för att genomföra en amputation och säkerställa din rehabilitering. Här finns information om de olika yrkesgrupperna som kan arbeta i ditt team, vad de gör och hur de tar hand om dig. Tillsammans gör det här teamet allt de kan för att ditt ingrepp ska gå bra, för att din vistelse på sjukhuset ska bli trivsam och för att du ska få bästa möjliga start på återhämtningen. Teamets sammansättning och själva processen skiljer sig något åt mellan schemalagd (elektiv) amputation och akut amputation.

Ditt amputationsteam kan bestå av:

  • Ortopedingenjörer 
  • Ansvarig ortopedkirurg/ortopedläkare (rehab-läkare)
  • Sjuksköterskor
  • Fysioterapeuter och arbetsterapeuter
  • Psykologer

Ortopedingenjör

Din legitimerade ortopedingenjör är en ytterst viktig partner när det gäller att hjälpa dig i din återhämtning och din strävan att uppnå den aktivitetsnivå och det oberoende som du önskar efter din amputation. Det är väldigt viktigt att du har en trygg, öppen och tillitsfull relation till din ortopedingenjör. Den här teammedlemmen hjälper dig med allt när det gäller din protes och alla tillbehör. Hen hjälper dig att se till att du får bästa möjliga lösning. 

Din ortopedingenjör kommer också att fortsätta att spela en viktig roll i ditt liv, allt eftersom din protes behöver justeras eller när stumpen förändras. Kommunikationen är mycket viktig i den här relationen. Fråga om allt du vill veta om protesens olika delar.

Ortopedkirurg/Ortopedläkare (Rehabläkare)

När din amputation är inbokad kommer din ortopedkirurg att berätta hur du förbereder dig inför amputationen, hur själva ingreppet går till och hur den tidiga återhämtningen och den långsiktiga rehabiliteringen ser ut.

Betrakta den här personen som din första kontaktpunkt. Om du har frågor, är orolig eller behöver råd ska du kontakta ortopedläkaren först. Om ortopedläkaren inte vet svaret kan hen vidarebefordra din fråga till rätt person. Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor, och att det är jätteviktigt att du frågar om allt du kommer att tänka på. Se till att skriva ner dina frågor allt eftersom du kommer på dem. På så sätt kan du vara säker på att du har fått med allt när du träffar din ortopedläkare.

Din ortopedläkare ordnar också de undersökningar som behöver göras före amputationen. Undersökningarna genomförs för att utvärdera din hälsostatus, till exempel blodvärden och hjärtfunktionstester.

En nära vän eller släkting

Det är en bra idé att ta med dig en vän eller släkting som du känner dig riktigt trygg med. Hen kan föra anteckningar och hjälpa dig att komma ihåg allt, för du kommer att få riktigt mycket information!

Det är också till stor hjälp att ha med en närstående som kan ge dig det känslomässiga stöd som du behöver. En kram, en fika och att få prata en stund kan vara till stor hjälp efter ett långt konsultationsmöte.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskorna är de personer som du kommer att ha mest kontakt med, och de kan vara väldigt bra att prata med. De kommer ofta in till dig för att se till att du ur ett medicinskt perspektiv är trygg, lugn och bekväm. Det kan till exempel innebära att kontrollera dina vitala parametrar (blodtryck, puls, saturation, temp osv), övervaka din återhämtning, hjälpa dig i och ur sängen samt att hjälpa dig med att gå på toaletten och att tvätta dig.

Sjuksköterskorna är välutbildade och har lång erfarenhet av människor som går igenom samma medicinska situation som du. De har också en central kontaktfunktion och kan koppla ihop dig med annan sjukvårdspersonal som du kan behöva.

Fysioterapeut

Om din amputation är planerad (ej akut) får du förmodligen träffa din fysioterapeut före operationen. Hen tar fram en uppsättning övningar som hjälper dig att bli trygg och stark inför de nya situationer som du ställs inför efter amputationen. Du arbetar tillsammans med din fysioterapeut med övningar som ger styrka och rörlighet, samt även med balans- och koordinationsövningar. Din fysioterapeut kan också hjälpa till att lära dig hur du sätter på och tar av din protes. Du lär dig också att gå med en benprotes tillsammans med din fysioterapeut. Du kan också arbeta tillsammans med en fysioterapeut för att stimulera musklerna och för behandlingar såsom t.ex. lymfdränage.

Arbetsterapeut

Du träffar din arbetsterapeut tidigt under din vårdresa. Arbetsterapeuten samarbetar med dig och din familj under en längre tid. Hen blir en viktig kunskapskälla och ett stöd för att du ska känna dig säker och trygg under hela rehabiliteringen.

En av de första saker som du gör tillsammans med din arbetsterapeut är att komma fram till hur du ser på livet med benprotes. Sedan får du hjälp att förbereda dig inför det, med vägledning och hjälp av din ortopedingenjör och/eller andra specialister. Det innefattar den typ av dagliga aktiviteter som du behöver utföra (arbete, familj, ärenden), liksom dina större mål och drömmar. Arbetsterapeuten ser också till att du har rätt tekniska hjälpmedel och att du vet hur du ska använda dem. Många gånger ingår initialt en rullstolsanpassning.

Psykisk omvårdnad 

En annan väldigt viktig del av din medicinska omvårdnad är att se till att du upprätthåller en god psykisk hälsa.

Psykologiskt stöd är en grundläggande del av att hålla dig frisk under denna stora livshändelse. Man kan t.ex. behöva hjälp med att bearbeta den sorg som kan uppstå efter att ha förlorat en kroppsdel. En psykolog kan stödja dig i att hantera alla utmaningar som du kan stöta på i det dagliga livet, på jobbet, när du interagerar med familjen och i det sociala umgänget. Psykologen kan erbjuda en trygg plats där du kan bearbeta problem samt stöd när du ska gå vidare.

 En psykolog kan också arbeta tillsammans med dig och människor i din närhet, eftersom de också kan ha nytta av de insikter och det stöd som en psykolog kan erbjuda.

Människor som genomgått en amputation 

En amputation skiljer sig från många andra medicinska ingrepp, eftersom vi relativt sällan har någon i vår omgivning som genomgått en amputation. Det är en omvälvande livshändelse som kan innebära att du behöver gå igenom en stor sorgeprocess. Det är därför oerhört viktigt att använda de resurser som finns, till exempel genom att ta kontakt med en stödgrupp för amputerade.

Alla är så klart olika och alla har sin egen berättelse, men människors upplevelser har ofta liknande teman och innehåll och därför kan det vara till hjälp och tillföra kraft att kunna prata öppet och ärligt med andra som har gått igenom en amputation.

Om du hittar någon som du verkligen känner samhörighet med kan den personen bli en ovärderlig källa till kunskap, stöd och beprövade tips och råd.