Före amputationen


Det rekommenderas att hela rehabiliteringsteamet träffas före amputationen/operationen för att utarbeta en samarbetsplan för din vård och rehabilitering. Genom ett nära samarbete mellan kirurgen, fysioterapeuten och ortopedingenjören kan bästa möjliga resultat uppnås.

När amputationen/operationen måste ske till följd av trauma eller en akut medicinsk situation är ett planerat samarbete inte alltid möjlig. Oavsett detta bör ett teammöte planeras så tidigt som möjligt för att utveckla din strategiska rehabiliteringsplan.

Oavsett om det sker före amputationen eller strax efter är konsultationen med ditt vårdteam rätt tillfälle att ställa frågor och ställa rimliga förväntningar på din rehabilitering. En amputation kan påverka familjens dynamik, så det är viktigt att ha en öppen dialog. Överväg att låta personer från ditt stödnätverk närvara och delta i konsultationerna. Vi uppmuntrar dig att skriva ner alla frågor i förväg och aktivt delta i samtalet under teammötet.

En amputation är en dramatisk livshändelse. Eftersom det ofta tar längre tid att anpassa sig emotionellt än det gör för de fysiska såren att läka är det viktigt att utveckla starka strategier för att orka med. Ett möte med en anpassningsrådgivare och/eller medpatient före amputationen/operationen rekommenderas.