Rehabilitering

Medicinsk rehabilitering är det första viktiga steget på vägen tillbaka till ett självständigt liv. Men vad innebär det? ”Rehabilitering är summan av alla medicinska, pedagogiska, professionella och sociala åtgärder som krävs för att skapa bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala förhållanden för [användaren]. [Dessa ska stödja hen och göra det möjligt för hen att finna sin plats i samhället så självständigt som möjligt och med så lite hjälp utifrån som möjligt. (Källa: Världshälsoorganisationen, WHO)

Efter amputationen kommer det multidisciplinära teamet att besluta om när och hur det är bäst att påbörja rehabiliteringen – ett rehabprogram. Programmet kommer att skräddarsys för varje situation och mål. Rehabilitering efter amputation tar tid, så det är viktigt att ge sig själv den tid som behövs för att återhämta sig fullt ut. Hur lång tid det tar beror på olika faktorer, t.ex. orsaken till operationen och patientens ålder, liksom patientens egen motivation och aktiva deltagande spelar en viktig roll.

På sjukhuset

Postoperativ rehabilitering börjar på sjukhuset. Direkt efter operationen har sårläkning och stumputformning högsta prioritet.

Sårläkning

Till en början kommer en stor del av stumpen att svullna som en reaktion på operationen. Svullnaden är en normal reaktion på ingreppet och kallas även ödem. Ibland krävs dränering för att se till att sårvätska och blod kan rinna undan så att ödemet kan minska. Dräneringen tas bort igen under läkningsprocessen.

Ärrmobilisering

Detta ska bara påbörjas i samråd med läkaren, så att såret får läka ordentligt!

I de flesta fall sluter sig operationssåret inom tre till fyra veckor, och ett ärr bildas. Ärrets läkningsprocess kan totalt ta 6–12 månader. I vissa fall växer ärrvävnaden ihop med mjukdelarna och benet under. Det kan orsaka hudproblem och smärta när man använder protes. Följande förfarande hjälper till att hålla huden och ärrvävnaden smidiga och separerade från varandra. Det kan göra lite ont, men hjälper till att förhindra smärta senare och hudproblem vid protesanvändning. Följande desensibiliseringsövning kan också motverka fantomsmärta (känsla av att det gör ont i den amputerade extremiteten). Ärrmassagen ska utföras med oparfymerade krämer eller en speciell ärrsalva. Ett mjukt och elastiskt ärr gör det lättare att använda protes.

Kompressionsbehandling i kombination med en silikonplatta är också en möjlighet för att påverka ärrbildningen.

Övning 1:

Placera två fingrar på en benig del av stumpen och rör dem i en cirkel utan att förflytta fingrarna på huden. Det gör att huden separeras från mjukdelarna under. Upprepa detta på alla beniga delar av stumpen.

Övning 2:

Först och främst: undvik att massera på stygn och oläkt sårvävnad! När såret är helt läkt kan den här övningen utföras för att mobilisera ärrområdet. Försök att göra detta under 15 till 20 minuter tre gånger om dagen.

Kompressionsbehandling

Om såret läker som det ska och inga komplikationer uppstår kan man börja med kompressionsbehandling så fort som möjligt. Kompressionsbehandlingen skyddar stumpen från påverkan både utifrån och inifrån, minskar svullnaden och formar stumpen. Dessutom ger trycket ofta en känsla av säkerhet och kan ha en smärtlindrande effekt. Målet är att minska svullnaden i stumpen ännu mer och att främja blodcirkulationen. Dessutom handlar det om att forma stumpen och förbereda för protesen. Här kan man använda elastiska bandage, kompressionsstrumpor eller silikonliners. De sistnämnda kallas också post-op-liners. Elastiska bandage appliceras med en speciell bandageringsteknik efter att sår- eller stumpbandaget har avlägsnats. Kompressionsbandaget tas ofta av i början. Det säkerställer att kompressionen inte har applicerats för hårt eller för löst.

Positionering

Det är viktigt med en medicinskt korrekt positionering av stumpen för att förhindra förkortning av muskler och stelhet i leder, främja blodcirkulation och lymfdränering (minskning av svullnad) och lindra smärta. Vårdteamet kommer att se till att stumpen är korrekt positionerad, men på längre sikt är det viktigt att se till att stumpen vilar platt. Vid amputation av arm, till exempel, ska armbågen vara utsträckt, eftersom det kan leda till en kontraktur (muskelförkortning) i leden om man ligger i sängen och har armbågen böjd och liggande på bröstet

Fysioterapi / arbetsterapi

Efter ingreppet är de första sjukgymnastikövningarna till för att mobilisera dig.

Ett team av terapeuter kommer att finnas tillgängliga för att visa hur man rör sig i sängen och hur man gör enkla övningar som förhindrar att leden stelnar eller förlorar sin rörelseförmåga. Den här fasen handlar om att träna på grundläggande aktiviteter i dagliga livet (ADL). Det omfattar alla aktiviteter som har att göra med mat (att kunna äta själv) och personlig hygien (tvätta sig och klä på sig). Musklerna och lederna i den berörda armen – till exempel axelleden – måste stretchas så att du kan återfå mesta möjliga rörlighet i lederna.

En amputation orsakar obalans och kan leda till asymmetrisk hållning. Stretchövningar för ryggmusklerna bidrar till en balanserad hållning. En stabil och balanserad bål gör det enklare att kontrollera protesen.

click to read

Överföring till rehabiliteringsmottagning

click to read

Målen med protesrehabilitering

click to read

Löpande skötsel av stumpen

click to read

Tillbaka till vardagslivet