Ordlista: Benprotesens komponenter


Det kan vara bra att känna till de olika delarna i en benprotes och som kan innefatta någon eller alla av följande komponenter:

Protes

En protes (plural: proteser) är en konstgjord enhet som ersätter en kroppsdel som förlorats genom trauma eller sjukdom eller som saknades redan vid födseln. Komponenterna i en protes beror på vilken kroppsdel den ersätter. Om protesen till exempel ersätter ett ben kan du kalla den en benprotes.

Hylsa

Hylsan ansluter din amputationsstump till protesen och är grunden för enheten. Rätt passform är avgörande för att protesen ska kunna fungera bekvämt och effektivt. Eftersom alla amputationsstumpar är helt olika, specialkonstrueras och tillverkas hylsan för att passa formen på din amputationsstump, och för att passa individuella nerv- och hudmönster.

Liner

Linern spelar en viktig roll i upphängningen av hylsan på amputationsstumpen. Den tjänar också som ett skydd mellan din hud och hylsan. Eftersom hylsan och upphängningen är grundläggande för att en benprotes ska fungera effektivt, kan vikten av att välja rätt liner knappast överskattas.

En liner fästs vanligen i hylsan på ett av tre sätt:

  • Med hjälp av ett låsstift i slutänden på linern (locking liner).
  • Med en extra sleeve som dras på över hylsan och linern (cushion liner).
  • Med ett vakuum skapat av en eller flera tätningsringar (seal-in liner).

På senare tid har effektiviteten med seal-in liners, som i huvudsak fungerar som ett passivt vakuumsystem [länk till Unity], visats med tillägg av en pump som suger ut luft ur hylsan för att skapa en ännu starkare förankring.

Protesknäled

En protesknäled efterliknar det biologiska knäets funktion genom att den ger säkerhet, symmetri och smidig rörelse vid gång. Den ger också stabilitet när du står och en rörelseradie som gör det möjligt att sitta och stå på knä. Knäet är en av de mest komplicerade lederna i människokroppen, så det kan vara utmanande att utforma en protes som fungerar som ett biologiskt knä. Om utformningen tvingar användaren att gå på ett onaturligt sätt kan rygg- och höftsmärta uppstå. Om knäet inte passar användarens fysiska krav kan det leda till att han eller hon ramlar. Se till att kommunicera med din ortopedingenjör för att säkerställa att du får den komfort och funktionalitet från din protesknäled som tillgodoser dina rörlighetsbehov.

Protesfot

En protesfot ska efterlikna den biologiska fotens funktion genom att utgöra en säker plattform, kunna hantera olika typer av terräng och låta individen gå på ett naturligt, symmetriskt sätt. Foten är den komponent i benprotesen som huvudsakligen absorberar stötarna vid anslaget i marken.

Adaptrar

En adapter är en komponent i protesen som förbinder huvudkomponenterna, såsom liner, knä och fot. Adaptrar kan vara allt från ett enkelt rör (som kallas pylon) till en vakuumventil i ett vakuumsystem.

Kosmetik

Kosmetik är ett naturtroget skal tillverkat av ett material som silikon eller PVC. Syftet är att efterlikna den biologiska extremitetens utseende, och det kan förses med fräknar, vener, hår eller till och med tatueringar. Kosmetiken kan också skydda protesens komponenter vid olika väderförhållanden.

Vissa typer av kosmetik är färdigtillverkade, men för ett verkligt realistiskt utseende måste kosmetiken specialutformas och specialtillverkas av en ortopedingenjör som är specialiserad på detta område. Huruvida kosmetik ska användas eller ej, är ett personligt val. Du får möjlighet att väga fördelarna med en tilltalande kosmetisk lösning mot den inverkan som kosmetiken eventuellt kan ha på protesens funktion innan beslut tas om kosmetik skall användas eller ej. 

Specialkomponenter

Protestekniken har kommit långt när det gäller att hjälpa amputerade till större rörlighet och ett liv utan begränsningar. Några av de mest avancerade proteserna, såsom Bionic-proteserna, har inbyggda mikroprocessordatorer och artificiell intelligens (AI) och kan automatiskt anpassar sig till förändringar i terrängen och till din gånghastighet och gångstil i realtid.

Samma benprotes kan användas för en rad aktiviteter såsom vandring, joggning och duschning, men för vissa aktiviteter såsom snabblöpning, långdistanslöpning och simning krävs en specialprotes. Om du planerar att löpa snabbt regelbundet är det bättre att använda komponenter som är specialtillverkade för det, till exempel Cheetah-bladet.

En nyhet från Össur är en unik mixad protesfot inspirerad av den ursprungliga Cheetah-designen. Cheetah Xplore är främst utformad för vardagsbruk, men med denna kan användaren även delta i olika sporter och aktiviteter utan att byta benprotes. Genom att öppet diskutera dina ambitioner och livsstilsbehov med din ortopedingenjör, och samtidigt hålla dig informerad om ny teknik, kan du vara säker på att du får den teknik som hjälper dig att fortsätta leva ditt liv utan begränsningar.