Återhämtning efter operationen


En rutinmässig amputation av nedre extremiteter kan i stora drag delas in i tre faser: sårläkningsfasen, mobiliseringsfasen och återintegreringsfasen.

Kom ihåg att varje person är unik, och att behandlingsmetoder och tidslinjer varierar. De steg vi beskriver här kanske inte överensstämmer exakt med din behandlingsgång. Läkningstiden efter operationen varierar, och längden på din återhämtningsperiod beror på faktorer som kan innefatta orsaken till din amputation, typen av amputation, din ålder, din allmänna hälsa och det rehabiliteringsprogram som föreskrivs av ditt vårdteam. Även om det är förståeligt att du vill veta hur snart efter amputationen du kan få en protes inpassad, är tidslinjen inte exakt. Om inga komplikationer uppstår efter amputationen kan individen vanligen vara i form för inpassning av sin första protes inom tre månader.

Sårläkningsfasen

Efter amputationen/operationen fokuseras behandlingen vanligtvis först på sårläkning och smärtbehandling.

Målet är att uppnå läkning utan komplikationer av amputationen, till exempel en sekundärinfektion eller andra problem. Ditt operationsteam och sjukhuspersonalen kommer att delta aktivt i din vård under det här stadiet. Vi rekommenderar att du pratar med ditt sårvårdsteam om fördelarna med att ha ett avtagbart stelt förband efter operationen. Det har visat sig att ett avtagbart stelt förband både minskar smärtan och risken för att skada amputationsstumpen om du faller.  Det har också visat sig förkorta sårläkningstiden, vilket kan hjälpa dig att genomgå din rehabilitering med minimal fördröjning.

Formning av amputationsstumpen

När kirurgen är nöjd med sårläkningen kan kompressionsbehandlingen påbörjas. En välformad, jämn och enhetlig amputationsstump har direkt betydelse för framgången med inpassningen av en benprotes.

Kompressionsbehandlingen utförs på flera sätt. Den kan innefatta användning av en strumpa som är ett elastiskt kompressionsförband som träs eller lindas på amputationsstumpen. Andra metoder innefattar användning av en särskild sleeve av silikon, en så kallad postoperativ silikonliner, som rullas på, på amputationsstumpen. Målet med kompressionsbehandlingen är att ytterligare minska svullnaden och samtidigt främja blodcirkulationen. Kompressionsbehandlingen fortsätter eventuellt under hela mobiliseringen och tidig i rehabiliteringsfasen för att fortsätta att forma amputationsstumpen. Ditt operationsteam och ortopedingenjören fastställer i samarbete rätt metod för kompressionsbehandlingen i ditt fall.

Mobiliseringsfasen

Så fort din kirurg anser att du är redo kan han eller hon rekommendera specialövningar och/eller fysioterapi. Under det här stadiet formas troligen din amputationsstump fortfarande med kompressionsbehandling. Du kan uppleva vissa problem med balans och uthållighet som, även om det är frustrerande, är normalt under det här stadiet.

Du kan ha svårt att sitta upp själv, flytta dig till en stol eller till stående ställning.  Ditt fysioterapiteam kan ge instruktioner så att du känner dig säker medan du arbetar på att utveckla dessa färdigheter. Var inte rädd för att be personalen i ditt team om hjälp.  

När din läkare har fastställt att ditt sår har läkt tillräckligt, blir du utskriven från sjukhuset. Oavsett om du återvänder till ditt hem direkt eller flyttas till en rehabiliteringsinrättning kommer du att fortsätta med dina mobiliseringsövningar tills du är redo för den första inpassningen av en benprotes.

Många underbensamputerade släpps ut nästa dag, och vissa är till och med klara med polikliniken nu. 

I avsnittet Tips och egenvårdsbehandling ger vi några praktiska råd som kan vara till hjälp för dig. 

Återintegreringsfasen

Målet med återintegreringsfasen är att återställa din rörlighet och självständighet.

Hur länge din rehabilitering pågår kan bero på olika faktorer inklusive, men inte begränsat till, orsaken till amputationen, amputationsnivån, din ålder, typen av rehabiliteringsprogram och ditt fysiska tillstånd.

Att jobba med ett team experter som samarbetar kan öka kvaliteten på din vård och minska din rehabiliteringstid avsevärt. En konsultation med en ortopedingenjör är en bra start på din väg mot återhämtning. Du kommer troligtvis också behöva hjälp från andra vårdgivare, till exempel en fysioterapeut, en psykolog, en arbetsterapeut och kanske till och med en dietist.