Vilka är de olika delarna i en benprotes?


Läs mer om de olika delarna i en benprotes och hur de samverkar för att hjälpa dig att få en större rörlighet efter en amputation.

Om du överväger att använda en benprotes, eller om du redan har fått en utskriven, har du förmodligen många frågor om hur en benprotes fungerar. Läs vidare för att få mer information om benprotesens olika delar och hur de fungerar tillsammans.  

Protes

Den första termen som du behöver känna till är ”protes”. En protes (plural: proteser) är en konstgjord enhet som ersätter en kroppsdel som förlorats genom trauma eller sjukdom eller som saknades redan vid födseln. Komponenterna i en protes beror på vilken kroppsdel den ersätter. Om protesen till exempel ersätter ett ben kallas den för benprotes.

Hylsa

Hylsan kopplar ihop din stump med din benprotes och hylsan utgör basen av benprotesen. Rätt passform på hylsan är avgörande för att du ska kunna röra dig på ett bekvämt och effektivt sätt.

Eftersom varje stump har en unik form specialdesignas hylsan och tillverkas utifrån formen på din stump,/ dina individuella former.

Liner 

Linern fungerar som ett skydd mellan din hud och hylsan. Eftersom hylsan och upphängningen (suspensionen) är grundläggande för att en benprotes ska fungera effektivt, kan vikten av att välja rätt liner knappast överskattas. 

En liner fästs vanligen i hylsan på ett av tre sätt:

  • Locking Liner: Suspension med hjälp av en låspinne som sitter längst ner på silikonlinern. Låspinnen låses fast i ett låshus som är ingjutet i den hårda proteshylsan (jfr dragkrok på bil)
  • Cushion Liner: Vakuumsuspension som skapas av att en sleeve dras över den hårda proteshylsan. Sleeven slutar en bit ovanför den hårda proteshylsans övre kant för att säkerställa att ingen luft kommer in i hylsan.
  • Seal-In Liner: Vakuumsuspension som skapas med hjälp av en eller flera tätningsringar som sitter på silikonlinerns utsida.

Protesknäled

Beroende på var amputationen sker kan din benprotes även innehålla ett knä.

En protesknäled efterliknar det biologiska knäets funktion genom att den ger säkerhet, symmetri och smidig rörelse vid gång. Den ger också stabilitet när du står, och rörelseomfånget gör det möjligt att sitta och stå på knä.

Knäet är en av de mest komplicerade lederna i människokroppen, så det kan vara en utmaning att utforma en protes som fungerar som ett anatomiskt knä. Om utformningen tvingar användaren att gå på ett onaturligt sätt kan rygg- och höftsmärta uppstå. Om knäet inte passar användarens fysiska krav kan det leda till att hen ramlar. Protesknälederna kan delas in i mekaniska eller datoriserade (mikroprocessorstyrda eller ‘Bionic’ på engelska) protesknäleder.

Tänk på att prata med din ortopedingenjör så att du får en protesknäled med den komfort och de funktioner som du behöver för dina dagliga aktiviteter och behov.

Protesfot

En protesfot efterliknar den anatomiska fotens funktion genom att utgöra en säker plattform, kunna hantera olika typer av underlag och låta dig gå på ett naturligt, symmetriskt sätt. Foten är den proteskomponent som absorberar det mesta av stötarna vid anslaget i marken. Det finns en mängd olika protesfötter för olika livsstilar och individuella behov.

Adaptrar

En adapter är en proteskomponent som förbinder huvudkomponenterna, såsom liner, knä och fot. Adaptrar kan vara allt från ett enkelt rör (som kallas pylon) till en utdrivningsventil i ett vakuumsystem.

Kosmetik

Kosmetik är ett naturtroget skal som tillverkas för att efterlikna den fysiologiska extremitetens utseende. Kosmetiken kan tillverkas av ett material som silikon eller PVC och kosmetiken kan förses med fräknar, vener, hår och till och med tatueringar. Kosmetiken skyddar också protesens komponenter mot väder och vind.

Vissa typer av kosmetik är färdigtillverkade eller tillverkas på plats av en ortopedingenjör eller ortopedtekniker, men för ett verkligt realistiskt utseende måste kosmetiken skickas iväg för att specialutformas och specialtillverkas.

Huruvida kosmetik ska användas eller ej, är ett personligt val. Du får möjlighet att väga fördelarna med en kosmetisk lösning mot den inverkan som kosmetiken eventuellt kan ha på protesens funktion innan du bestämmer dig för om du vill använda kosmetik eller inte.

Specialkomponenter

Protestekniken har kommit långt när det gäller att hjälpa människor som genomgått en amputation att få större rörlighet. Några av de mest avancerade proteserna, såsom ‘Bionic’-proteserna, har inbyggda mikroprocessordatorer och artificiell intelligens (AI) som automatiskt anpassar sig till förändringar i terrängen och till din gånghastighet och gångstil i realtid.

Samma benprotes kan i många fall användas för flertalet olika aktiviteter som t.ex. vandring och joggning, men för aktiviteter som sprinterlöpning, långdistanslöpning och simning krävs oftast en specialprotes. Om du planerar att jogga eller springa regelbundet är det bättre att använda komponenter som är specialtillverkade för ändamålet, till exempel en löparprotes med ett Cheetah-fotblad.

Össur kan dessutom erbjuda en unik protesfot i crossover-teknik inspirerad av den ursprungliga Cheetah-designen. Cheetah Xplore är främst utformad för ett aktivt vardagsbruk, men med den kan användaren även delta i olika sporter och aktiviteter utan att byta protes.

Genom att öppet diskutera dina önskemål och livsstilsbehov med din ortopedingenjör, och samtidigt hålla dig informerad om ny teknik, kan du vara säker på att du får dra nytta av den senaste teknikens fördelar.

Vi hoppas att de här beskrivningarna är till hjälp när du ska börja förstå den här nya delen av ditt dagliga liv. Kom ihåg att alltid prata med de specialister som du samarbetar med om din nya benprotes och hur den fungerar. Det är ett jättebra sätt att öka ditt självförtroende när du börjar leva ditt nya liv med benprotes.