Så förbereder du dig för att träffa ditt rehabiliteringsteam


Tips om hur du får ut så mycket som möjligt av att träffa medlemmarna i ditt rehabiliteringsteam

Ditt rehabiliteringsteam är den grupp av människor som finns vid din sida när du återhämtar dig från amputationen och som hjälper till att vägleda dig genom allt du behöver för att bygga upp ditt liv med benprotes.

Ditt rehabiliteringsteam utformas utifrån dina särskilda omständigheter och behov. De här teamen innefattar personer med olika yrkesroller: sjuksköterskor och omvårdnadspersonal, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer. Du kan läsa mer om alla de olika yrkesrollerna här. 

Om din amputation inte är ett akut ingrepp kan du få möjlighet att träffa de som ingår i ditt rehabiliteringsteam före amputationen. Beroende på var du blir behandlad kan du få träffa teamet en och en eller i grupp. Oavsett format är det här en jättebra möjlighet att skapa en relation till de människor som kommer att vara en viktig del av ditt liv framöver, samt att få ställa de frågor som du behöver.

Förberedelser inför att träffa medlemmarna i rehabiliteringsteamet

Den viktigaste personen i det här teamet är... du! Kvaliteten på och takten i din känslomässiga och fysiska rehabilitering är i hög grad beroende av ditt fokus och dina ansträngningar.

Ett sätt att göra det lättare för dig själv är att vara väl förberedd innan du träffar medlemmarna i ditt rehabiliteringsteam. Vi förstår att alla inte har den här möjligheten (till exempel om det är en akut amputation som du genomgår), men det är väldigt bra om du kan förbereda dig. Du kommer att ha stor fördel av att skaffa den information och den kunskap du behöver om det som du har framför dig, samt vad du kan göra för att ge dig själv de bästa möjligheterna till en god återhämtning.

Ett bra sätt att förbereda dig inför det här mötet är att sätta dig tillsammans med dina närmaste – familj och vänner – och skriva ner alla frågor du har, orosmoment som du vill prata om och allt annat som du skulle vilja ta upp under mötet. Glöm inte att ta med frågorna till mötet, så att du kan vara säker på att komma ihåg allt som du har på hjärtat. Det är också en bra idé att en närstående följer med dig och antingen spelar in mötet eller tar anteckningar, så att du kan gå tillbaka till svaren senare.

Förhoppningsvis lämnar du mötet med en bättre bild av vad som kommer att hända framöver, och med en känsla av att du har bra stöd och den kunskap du behöver.