Allt om rehabiliteringsteamet efter amputationen


Läs mer om de specialister som kan finnas i ditt rehabiliteringsteam efter amputationen och vad deras roller innebär.

Ett helt team med specialister arbetar tillsammans med dig för att hjälpa och vägleda dig i ditt nya liv med benprotes. Den exakta kombinationen av människor i teamet varierar beroende på var du bor, men vi beskriver några viktiga rehabiliteringsspecialistroller för att fördjupa din förståelse för de människor som kan arbeta tillsammans med dig.

Du

Ja, du! Du är den viktigaste personen i det här teamet. Det är din inställning till din rehabilitering som gör den största skillnaden. Du förväntas inte vara en superhjälte. Det viktiga är att du gör ditt bästa, är konsekvent med rehabiliteringen och ber om hjälp när du behöver det.

Läkare

Betrakta läkaren som din första kontaktpunkt. Din läkare är den person som har översikt över din behandling och som har den samordnande nyckelrollen. Din läkare tillhandahåller behandling och omvårdnad under hela rehabiliteringsprocessen.

Sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Sjuksköterskor och omvårdnadspersonal tar hand om operationssåret och stumpen. Du får bland annat hjälp med hur du ska positionera stumpen för att se till att musklerna bibehåller sin funktion. De lär dig att ta hand om stumpen, till exempel lär dig att ta på och av en kompressionsstrumpa eller postoperativ silikonliner.

Arbetsterapeut

Du träffar din arbetsterapeut tidigt under din vårdresa. Arbetsterapeuten samarbetar med dig och din familj under en längre tid. Hen blir en viktig kunskapskälla och ett stöd för att du ska känna dig säker och trygg under hela rehabiliteringen.

En av de första sakerna som din arbetsterapeut kommer att göra är att ta reda på hur du tänker kring livet med protesen och hjälpa dig att förbereda för det. Det innefattar den typ av dagliga aktiviteter som du behöver utföra (arbete, familj, ärenden), liksom dina större mål och drömmar. Arbetsterapeuten ser också till att du har rätt tekniska hjälpmedel och att du vet hur du ska använda dem. Ett exempel är att justera din cykel.

Fysioterapeut

Du arbetar tillsammans med din fysioterapeut med övningar som ger styrka och rörlighet, samt även med balans- och koordinationsövningar. Din fysioterapeut kan också hjälpa till att lära dig hur du sätter på och tar av din protes. Du lär dig också att gå med en benprotes tillsammans med din fysioterapeut. När du har blivit varm i kläderna hjälper de dig med att optimera din gång, så att du får bästa möjliga förutsättningar för att gå med ett skonsamt gångmönster. Din kropp ska vara länge och det gäller att se till att slitaget på din kropp blir så litet som möjligt. Du kan också arbeta tillsammans med en fysioterapeut för att stimulera musklerna och för behandlingar som t.ex. lymfdränage.

Ortopedingenjör

Din ortopedingenjör ansvarar för att du får rätt protes utifrån din livsstil och din aktivitetsnivå, så att du har den protes som passar just dig. De ansvarar även för att tillverka och underhålla protesen.

Du kan vända dig till ortopedingenjören för att få råd om att prova ut din benprotes, vid tekniska problem och vid underhållskontroller. Din ortopedingenjör ansvarar för alla justeringar av din benprotes resten av livet och lär dig hur du sköter den.

Psykolog

En annan väldigt viktig del av din medicinska omvårdnad är att se till att du upprätthåller en god psykisk hälsa.

Psykologiskt stöd är en grundläggande del av att hålla dig frisk under denna stora livshändelse. En psykolog kan stödja dig i att hantera alla utmaningar som du kan stöta på i det dagliga livet, på jobbet, när du interagerar med familjen och i det sociala umgänget. Psykologen kan erbjuda en trygg plats där du kan bearbeta problem samt stöd när du ska gå vidare.

En psykolog kan också arbeta tillsammans med dig och människor i din närhet, eftersom de också kan ha nytta av de insikter och det stöd som en psykolog kan erbjuda.