Tips för att förbereda sig inför amputation


En introduktion till att förbereda dig inför amputation.

Vi förstår att tiden före amputationen kan kännas överväldigande. Du håller på att gå igenom en stor förändring i livet som kräver mycket av dig mentalt, känslomässigt och fysiskt.

Det finns många saker att förbereda sig för och mycket ny information att ta till sig. Den känslomässiga påfrestningen är stor och du behöver ge dig själv mycket tid och stöd när du navigerar i den här nya fasen i ditt liv.

Rent praktiskt finns det några saker som du kan göra för att förbereda dig inför amputationen, bland annat ett antal vårdbesök för att förbereda dig inför operationen, återhämtningen och rehabiliteringen.

De här artiklarna är till för att hjälpa dig att förstå mer om dina förberedelser och de människor som har hand om din omvårdnad.