Att börja röra på sig: Återhämtning efter amputation och utprovning av protes


Läs mer om mobiliseringsfasen och din återhämtning efter amputationen, samt vad du kan förvänta dig av din första protesutprovning.

Det tar tid att återhämta sig efter att ha förlorat en extremitet. Den fysiska återhämtningen efter amputationen kan i stora drag delas in i tre faser: sårläkning, mobilisering och återanpassning.

Exakt hur lång tid varje fas varar kan variera, men det finns några allmänna tidsramar och riktlinjer som kan vara bra att känna till under det första året efter amputationen.

Läs vidare för mer information om mobiliseringsfasen.

Att börja röra på sig

Enkelt uttryckt innebär mobiliseringsfasen att du börjar röra på dig igen. Man har kunnat se att återhämtningen i allmänhet går snabbare ju tidigare du börjar röra på dig.

Så fort din ortopedläkare bedömer att du är redo, kommer en fysioterapeut att hjälpa dig med att komma igång och börja röra på dig igen (utan protes) med hjälp av specialutformade övningar. Det är viktigt att hålla igång med övningarna så att läkningen påskyndas och kroppen förbereds, så långt möjligt är, för att använda benprotes.

Under mobiliseringsfasen formas stumpen fortfarande och fokus ligger därför på att förbereda stumpen inför protesutprovningen. Detta innebär att du under den här tiden kan få använda s.k. postoperativa silikonliners (Iceross Post-Op Liners) eller kompressionsbandage.

Utprovning av din benprotes

Din ortopedingenjör kommer att spela en central roll för din återhämtning och återanpassning till det dagliga livet när ditt sår har läkt och du är redo att prova ut en benprotes. Faktum är att ortopedingenjören kommer att hjälpa dig och se till att du får möjlighet att vara rörlig under resten av livet. Därför är det viktigt att du tar dig tid att hitta en person som du känner dig riktigt bekväm med, och som du kan bygga upp en trygg och tillitsfull relation med över tid.

Din ortopedingenjör går tillsammans med dig igenom följande steg för att prova ut din benprotes:

Utprovning av testhylsa 

I många fall tillverkas en diagnostisk hylsa eller testhylsa. En testutprovning kan då slutföras på ett besök, men ibland kan det krävas flera besök för att se till att dina testhylsor sitter bekvämt. I andra fall tillverkas en permanent protes direkt, t.ex. genom att göra en s.k. Direct Socket-hylsa. Fördelen med Direct Socket är att du oftast kan "gå hem" med din första protes redan vid det första besöket.

Val av proteskomponenter

Du och din ortopedingenjör diskuterar vilka proteskomponenter som passar din fysiska förmåga och din livsstil.

Tillverkning av benprotesen

Din proteshylsa tillverkas, monteras och anpassas till dina övriga proteskomponenter, och resultatet blir din protes.

Den måste bli så bra som möjligt

Protesen kan behöva justeras mer frekvent under de första månaderna som du använder den. Detta beror på att stumpen initialt ändrar form ganska drastiskt för att sedan anta en mer permanent form.

Utveckla goda vanor 

Efter att du har provat ut din första protes träffar du vanligtvis en fysioterapeut regelbundet. Det är viktigt att se till att du utvecklar goda vanor när du lär dig att gå på nytt med hjälp av en benprotes.

Det finns som sagt inga tidsramar eller riktlinjer för de olika faserna i återhämtningen. Vi hoppas att du nu har en klarare bild av vad du kan förvänta dig när du kommer igång med att röra på dig igen. Det viktigaste är att du lyssnar på kroppen, tar tid på dig och använder det stöd som finns omkring dig, så att du kan få ut så mycket som möjligt av ditt nya liv med benprotes.