Smärtbehandling


Smärta i amputationsstumpen

Många upplever lokal smärta i amputationsstumpen efter amputationen. Detta kallas amputationsstumpsmärta eller receptorsmärta och kan vara akut eller kronisk. Berätta alltid för ditt vårdteam om eventuell smärta som du upplever efter amputationen. Akut smärta är alltid ett varningstecken för en fysisk störning. Kronisk smärta varar längre än sex månader.

Några vanliga orsaker till smärta efter amputation är:

 • tryckpunkter på grund av illasittande proteser
 • neurom (godartade nervnoder på stället för en avskuren nerve
 • beninfektion
 • mjukvävnadsinfektioner
 • nekrotiskt muskelområde
 • otillräckligt avrundad benkant
 • slitage på intilliggande leder
 • cirkulationsrubbningar
 • venös hyperemi
 • vasodilatation
 • dålig mjukvävnadstäckning, överhäng av mjukvävnad
 • vidhäftningar av hud och ben
 • vårtliknande vävnadsförstoring eller andra hudförändringar.

Om du fortfarande upplever smärta efter att din protes har justerats eller efter att ha tagit smärtstillande medel kan din läkare föreslå korrektiv kirurgi.

Fantomsmärta

Fantomsmärta är när människor upplever smärta i en kroppsdel som har amputerats. En studie visar att 74,5 %* av amputerade som undersöktes, rapporterade upplevd fantomsmärta.

Orsakerna till fantomsmärta är inte helt klarlagda, men det är känt att fantomsmärta tenderar att förekomma oftare ju längre personen hade smärta före sin amputation. Detta kallas smärtminne. Fantomsmärta kan uppstå vid olika tidpunkter. Vissa påverkande faktorer är stress, väderförändringar, exponering för kyla, mekaniska irritationer, urinering eller defekation.

Smärtbehandling före amputationen/operationen och/eller viss operationsteknik som utförs under narkos har dokumenterat visat sig minska fantomsmärta. De bästa förebyggande åtgärderna mot fantomsmärta är en väl genomförd operation samt tidig och konsekvent smärtbehandling.

Behandlingen av fantomsmärta beror på dess intensitet och varaktighet. Läkemedel, massage och kompressionsbehandling kan användas för att behandla smärtepisoder. Fantomsmärtor kan också lindras genom att använda en välsittande protes på grund av den gynnsamma återkopplingen mellan hudnerverna till hjärnan. Det finns även andra terapeutiska och farmakologiska behandlingsalternativ.

Om fantomsmärtan uppstår efter en smärtfri tidsperiod kan det finnas andra underliggande tillstånd, till exempel ett diskbråck som strålar in i den drabbade extremiteten. För övrigt är barn mindre benägna att drabbas av fantomsmärta.

Patienter som lider av fantomsmärta bör söka efter inrättningar eller vårdgivare som har erfarenhet av att behandla fantomsmärta.

Psykologiska hänsynstaganden

När du har återhämtat dig efter operationen och anpassar dig till livet med en amputation kan du upptäcka att det inte är tillräckligt att bara fokusera på din fysiska återhämtning.

Under dessa tider kan du vända dig till andra resurser, som familj och vänner, din andliga tro och stödgrupper. Det underlättar om du och dina nära och kära inser att det kan vara en naturlig del av läkningsprocessen att uppleva en rad intensiva känslor.

Psykologisk rådgivning kan vara ett fantastiskt hjälpmedel i din återhämtningsprocess och bidra till att förbättra din livskvalitet överlag. Det är absolut nödvändigt att du har en öppen och ärlig dialog med ditt supportteam för att främja ditt emotionella välbefinnande och din fysiska återhämtning.