99%

Elektricitet från förnybara energikällor

51% Men, 49% Kvinnor

Könsförhållande

38%

Kvinnliga Ledare

0.8

Incidentfrekvens per 100 heltidstjänster

4 av 5

Global medarbetartillfredsställelse

Hållbarhet


På Össur har ett passionerat engagemang för innovation och kvalitet drivit fram framgångsrika patient- och affärsresultat i decennier. Vårt uppdrag är att förbättra människors rörlighet, så att de kan leva sitt liv utan begränsningar.

Vi använder våra kärnföretagsvärderingar, ärlighet, sparsamhet och mod, i vårt förhållningssätt till hållbarhet. Vi visar mod genom att sätta ambitiösa mål men samtidigt är vi ärliga om var vi står, erkänner de utmaningar vi står inför och vad vi kan förbättra. Vi tillämpar sparsamhet genom att använda resurser effektivt och minimera slöseri i våra processer.

Hållbarhet är inbäddat i vår strategi och i hela vår organisation. Vi har en robust hållbarhetsagenda och fångar vårt engagemang under temat Responsible for Tomorrow™. Vi har åtagit oss att upprätthålla höga standarder för etiskt, miljömässigt och socialt ansvar.

Össur gick med i UN Global Compact 2011 och skrev under UN Women’s Empowerment Principles 2014. Össur har valt sex FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) att bidra till, baserat på vårt hållbarhetsåtagande.

Reuters presenterar Össurs åtagande att vara ansvarig för morgondagen


Använd den här kalkylatorn för att spåra den gradvisa minskningen av avfall från Össurs förpackningar, i vår gemensamma strävan att bli ansvariga för morgondagen