We improve people's mobility


En karriär på Össur innebär att arbeta inom en industri som varje dag förändrar människors liv, vilket bidrar till att vi känner oss stolta över allt vi gör och skapar en fantastisk arbetsmiljö. Vi värderar högt varje medarbetare och arbetar hårt med att säkerställa att alla kommer glada till sitt arbete varje dag utrustade för att bidra.

Över hela världen är vi passionerade över att hjälpa människor leva sitt liv utan begräsningar enligt "Life Without Limitations". Medan innovationer driver oss mot vår vision att vara det ledande företaget inom icke-invasiv ortopedi, är det alla medarbetare som ger oss möjligheten att nå den.

Våra värderingar

Honesty

Stay true.

Frugality

Make every step count.

Courage

Aim higher.

More Life at Össur


Vi är Össur

Vår personal driver vår succé; vi arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och älskar att fira våra framgångar. Vi är dedikerade och har aptit för livet!

  • Titlar betyder inget- det är vad du bidrar med som är viktigt
  • Medarbetare får stor frihet att tackla utmaningar, och stor frihet att dra lärdom av dem
  • Vi uppmanar att ha roligt och må bra på våra arbetsplatser

Rekrytering

Össur rekryterar kompetenta och ambitiösa individer som är redo att arbeta med krävande projekt i en föränderlig miljö.

Vi strävar efter att rekrytera passionerade individer som kan koppla till vår vision och kultur, samt kunna sträcka sig det lilla extra för att människor runt om i världen ska kunna uppnå "Life Without Limitations".

Vi välkomnar innovativa, modiga och framåttänkande individer.

Växa och utvecklas

Vi vet hur viktigt det är för våra medarbetare att kontinerligt utbildas.

För att vi som företaget ska kunna växa, utvecklas och bibehålla vår position behöver våra medarbetare också göra det. Vår innovativa kultur uppmuntrar att vi alla växer och har möjlighet att gå vidare inom företaget.

Balans mellan arbete och livet

Vi när en miljö där medarbetare kan balansera livet och arbetslivet i så stor utsträckning vi kan.

Vi tror på att en bra balans mellan livet och arbetslivet bidrar till en produktiv arbetsplats. Vi vill gärna stödja en hälsosam livsstil genom att möjliggöra för medarbetare att både på- och utanför arbete ägna sig åt hälsofrämjande aktiviteter.

Mångfald

Össur agerar rättvist och tar beslut utifrån meriter. Vi vill ha den bäst lämpade kandidaten på varje position. Vi strävar efter mångfald bland medarbetare och omfamnar unikitet.

Läs mer här om företagets sociala ansvar


Össur letar alltid efter medarbetare utifrån kompetensen de besitter. Vi behandlar alla lika oavsett religion, eventuella funktionshinder, kön, sexuellt läggning och könsidentitet. Det är också en självklarhet att vi alltid behandlar alla lika oavsett var man kommer ifrån.