SmartMeasure är ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone® eller iPad® . Det är det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One.

Om appen

Intuitiv: Okomplicerad måttagning från start till mål

SmartMeasure inbegriper en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av knäortosen. För att underlätta för användaren finns inbyggda självstudier för varje avsnitt.

Effektiv: Välj, mät och beställ

SmartMeasure gör att varje steg i mät- och beställningsprocessen går snabbare. Favoriter och smarta fält gör imatningprocessen av data snabbare och när den är klar, skickas beställningen direkt från din enhet.

Korrekt: Bättre individuellt anpassade ortoser

SmartMeasure använder iPhone och iPad's gyroskopiska sensor för att minska linsvinkelnförvrängningen på de bilder som tas framifrån och från sidan. Detta tillsammans med en serie specifika anatomiska landmärken och Össurs egenutvecklade mjukvara ger den exakta data som behövs för att bygga en välsittande, anpassad ortos.

Titta på instruktionsvideon nedan


Videon visar i detalj - steg för steg - hur du använder SmartMeasure-appen under en patientmätning för att erhålla korrekta mått för Össurs anpassade knäortoser.