Össur Logic

I appen finns ett specialutformat träningsprogram som ger dig feedback i realtid, så att du kan känna dig tryggare och få mesta möjliga nytta av din protesknäled. Du kan använda appen när och var du vill.

 • Förbättra ditt självförtroende och din gång.
 • Förbättra din symmetri, framför allt vad gäller viktbelastning, när du sätter dig ned och när
  du går nedför trappor.
 • Träna på att göra ”roll-over” med protestån så bekvämt och effektivt som möjligt när du rör dig
  framåt.
Expertläge*
 • Knäinställning: underlättar automatiska och manuella justeringar av knävinkel och belastning.
 • Alternativ för förbättrad stabilitetskontroll: Ger övergångsinställningar för första steg.
 • Aktivitetsrapporter: registrerar stegantal , gånghastighetsfördelning, genomsnittlig gånghastighet (PDF format tillgängligt).
Användarläge
 • Träning: Träningsprogram för funktionell träning
 • Övervaka återstående batteriladdning och stegantal
 • Användningsinstruktioner
 • Justera ljud och vibration
 • Slå på/av förlängningsläget

Expertläge är endast tillgängligt för vårdpersonal med utbildning från Össur.

OBS: Össur Logic kan inte användas med äldre versioner av RHEO KNEE eftersom dessa modeller inte innehåller den Bluetooth låg energi maskinvara som krävs för att kommunicera med iOS-enheter.