Össur Touch Solutions innehåller tekniska proteslösningar och serviceåtaganden utformade för att säkerställa bästa möjliga resultat för de personer som saknar en del av en arm eller hand.

Produktsegmentet inkluderar såväl myoelektriska hand- och fingerproteser som naturtrogna, passiva silikonproteser som matchas mot protesanvändarens naturliga hand.

Vi strävar efter att hjälpa våra ortopedingenjörer och andra samarbetspartners med att leverera bästa möjliga proteser för övre extremiteter till sina patienter. Av erfarenhet vet vi att bästa kliniska resultat erhålls när det föreligger ett nära samarbete och god dialog mellan ortopedingenjör, terapeut och patient. Därför är vi måna om att tillhandahålla utbildningar och certifieringskurser till både ortopedingenjörer och terapeuter.

Besök gärna vår utbildningssida för kliniker för att läsa mer om våra globala utbildningsprogram.

Proteser för övre extremiteter

Vi på Össur tror starkt på omfattande strategier för patientvård och arbetar nära både ortopedingenjörer och terapeuter för att säkerställa bästa möjliga kliniska patientresultat.

Som utvecklare av protestekniska lösningar förstår vi komplexiteten med den nya utvecklingen på protessidan och är hängivna tanken om att ge både ortopedingenjörer och terapeuter det stöd som behövs för att optimala patientresultat ska kunna levereras.

Vi hjälper gärna till vid bedömningen för att se om patienten är en lämplig i-Limb- eller i-Digits-kandidat, eller om han/hon är bättre lämpad för en passiv Livingskin-protes. När lämplig protes valts, kan vi hjälpa till med den utbildning och det stöd som eventuellt behövs för att bästa möjliga lösning ska kunna levereras till just den här patienten.

Össur Touch Solutions-produkterna kan leda till både ett minskat hjälpbehov och ett ökat självförtroende. Läs mer om våra produkter på vår Touch Solutions sida.

Betydelsen av terapi

Össur kan inte nog emfasera betydelsen av dedikerad arbetsterapi och träning när det gäller att uppnå framgångsrika patientresultat för de som fått en i-Limb- eller i-Digits-protes.

Att uppnå framgångsrika patientresultat med en myoelektrisk protes kan vara en utmaning och det är viktigt att patienten får adekvat träning, annars kan det i slutändan bli så att patienten väljer bort protesen. Avancerade proteser till övre extremiteter är mycket mer komplexa att anpassa och den funktionella träningen och graden av terapikompetens som krävs är väldigt annorlunda jämfört med den för benamputerade. För att uppnå bästa möjliga patientresultat, måste ortopedingenjören och teraputen arbeta tillsammans med och nära patienten.

Nyckeln till framgångsrika patientresultat

Erfarenheten i det medicinska rehabiliteringsteamet - Se till att de ortopedingenjörer och terapeuter som arbetar med proteser till övre extremiteter har både rätt kunskap och är väl utbildade på just det här området.

Förskriv endast myoelektriska proteser till lämpliga kandidater - Det är viktigt att patienterna blir korrekt testade och bedömda som lämpliga kandidater innan en myoelektrisk protes förskrivs, annars finns det stor risk för att ett gott slutresultat uteblir.

Graden av kompetens vid tillverkningen av protesen - Det här är helt avgörande. En protes som passar dåligt eller är dåligt gjord, begränsar patientens möjligheter att uppnå ett bra slutresultat.

Kvalificerad protesträning och arbetsterapi för patienten - Sannolikheten att patienten når framgång med sin myoelektriska protes ökar avsevärt om han/hon får möjlighet att träna och öva på hur han/hon på bästa sätt kan använda sin protes för att lösa de utmaningar som de ställs inför dagligen.

Omfattande uppföljning med konsekvent datainsamling och dokumentation av funktionella behov - Det enda sättet att verkligen lära sig vilka fördelar en myoelektrisk protes ger, är att analysera och dokumentera patienternas erfarenheter av sina armproteser.