Kirurgiska alternativ


När du provat de alternativ som inte innebär operation och de inte längre hjälper, kan din ortopedläkare föreslå en knäledsoperation, vilket oftast innebär en knäprotes. En knäprotes kan ersätta samtliga delar, då kallad total knäplastik. Man kan också göra mindre operationer, där man byter ut vissa delar av knäleden

Knäprotes

En knäprotes ersätter de nedslitna ledytorna i knät och gör att benändarna kan glida mot varandra igen. Därmed minskar också smärtan. Man kan byta ut hela knäleden, och även eller delar av den. Protesen består av metall och plast och fixeras genom att man borrar ett hål genom benets ovansida och fixerar med ett bencement. Knäplastik är en stor operation som kan innebära narkos eller större bedövning.

Efter operationen följer ofta smärta och det krävs fysisk rehabilitering. Patienterna kan behöva rörelsehjälpmedel (t.ex. rullator, käpp, kryckor) under återhämtningen. Det tar vanligtvis mellan 3-6 månader att hämta sig från en total knäplastikoperation. Den genomsnittliga livslängden för en artificiell knäled är 10-15 år, efter vilket en ny knäplastikoperation kan behövas.

En knäprotes är inte ett nytt knä! Det är ett artificiellt knä och kan aldrig helt uppnå den funktion ditt friska knä en gång hade. Fråga din ortopedläkare vad du kan räkna med att uppnå i framtiden.