Behandlingsalternativ vid knäartros


Det finns för närvarande ingen medicin, tablett eller något naturläkemedel som kan hindra att man får knäartros eller helt ta bort symptomen. Behandlingen består av att försöka minska symptomen och förbättra funktionen i din knäled. Det gör man genom att bättre förstå sjukdomen, träna så att man kan uppnå en normal fysisk aktivitetsnivå och, om så behövs, gå ner i vikt.

Sista utvägen för att bli av med sin smärta, är en knäoperation där man byter ut de delar som orsakar smärtan. Läs mer om behandlingsalternativ i menyn.

Unloader - ett kompletterande behandlingsalternativ

De flesta väljer att ta smärtstillande läkemedel för att minska sin smärta. Men det finns även alternativ där man möjliggör fysisk aktivitet, utan att varken operera sig eller lägga om sitt liv. Knäskydden Unloader är kliniskt bevisade att minska knäsmärta vid knäledsartros. Det botar inte din smärta, men kompletterar dina andra behandlingsalternativ genom att du kan genomföra dessa med mindre upplevd smärta.