Icke-kirurgiska alternativ


En knäledsoperation är ett omfattande ingrepp men lång efterföljande rehabilitering. Många gånger kan man minska sina besvär med knäartros genom att ta till behandlingsalternativ som inte innebär operation. Nedan beskrivs några alternativ som i många fall mår bäst av att kompletteras med varandra. Det ena ska inte utesluta det andra utan skapar bästa förutsättningar i kombination.

Knäskydd

Utvecklingen går ständigt framåt och idag finns knästöd som korrigerar benet för att minska trycket på området där artrosen är som värst. Skydden har gått från att vara stora och klumpiga till att vara lätta, enkla att använda och går att använda under kläderna. Det finns också god dokumentation som stödjer att skydden Unloader One och Unloader One X ger patienterna smärtlindring och en ökad möjlighet till att behålla och förbättra sin aktivitetsnivå.

Mjuka ortoser
Mjuka, stödjande skydd kan köpas på sportaffärer och andra välsorterade butiker. De är oftast tillverkade i ett mjukt elastiskt material som ger en kombination av värme, kompression och milt stöd för en mängd olika indikationer. Dessa skydd ger dock inte samma nivå av stöd och smärtlindring som Unloader One och Unloader One X, som är utformat för just knäartros.

Medicinering och injektioner

Medicinering används främst för att kontrollera din smärta och har ingen förbättrande egenskap för din artros. Det finns ett antal läkemedel, både receptbelagda och receptfria, som kan minska din smärta. Eftersom det inte har några positiva egenskaper på nedbrytningen av brosket blir behovet av smärtlindrare högre och högre med tiden. Ett högt och långsiktigt intag av smärtlindrande mediciner kan leda till oönskade biverkningar.

Det finns typer av injektioner som förr var vanliga behandlingar men som inte längre används lika högfrekvent, främst på grund av varierande resultat. Injektioner av hualuronsyra, användes ofta som kortsiktig behandling för att erbjuda temporär smärtlindring. Även kortison användes för att verka anti-inflammatoriskt.

Viktnedgång och motion

Smärta kan leda till mindre aktivitet och i längden en ökad kroppstyngd. Den ökade tyngden leder till större belastning av ditt onda knä. Regelbunden motion kan hjälpa till att reducera din vikt och dessutom förbättra din styrka och motion. En reducerad kroppsvikt leder också också till mindre belastade leder och ofta en smärtlindring.

Det är dock viktigt att undvika övningar eller träningsformer som har hög genomslagskraft på knät såsom hopp. Undvik också aktiviteter som innebär vridning och snabba stopp. Lyft inte för tungt och försök att inte böja på knäna i onödan.

Fysioterapi

Om din läkare anser att träning/sjukgymnastiska övningar skulle hjälpa dig, kan hon eller han remittera dig till en sjukgymnast som kan hjälpa dig med ett specialanpassat träningsprogram. Du kan också på flertalet orter runt om i Sverige själv söka dig till en Sjukgymnast för att gå en sk. Artrosskola. Artrosskolorna bedrivs inom ramarna för BOA-projektet. BOA står för ”Bättre omhändertagande av artrospatienter”.

Du kan själv komma i kontakt med en Artrosskola nära dig via ditt landsting. Träning och sjukgymnastik under kontrollerade former har i flertalet studier uppvisat mycket goda resultat för artrospatineter och bidrar till smärtlindring samt goda muskulära förutsättningar. Under fliken "Övningar för dig med knäartros" får du exempel på lämpliga övningar.

Alternativa terapier

En del människor föredrar att ersätta eller komplettera sin behandling med speciella livsmedel, kosttillskott och naturläkemedel. Även om dessa kan fungera bra för vissa är deras effektivitet inte kontrollerad. Prata alltid med din läkare innan du planerar att använda någon alternativt läkemedel.

Värme/kyla
Du kanske upptäcker att dina besvär lindras med värme eller kyla på din artros. Inflammationer och svullnader kan ofta reduceras med is medan värme kan hjälpa till att få dina muskler att slappna av och öka blodcirkulationen.