Behandlingsalternativer for kneartrose


Det finnes per i dag ingen medisin, tabletter eller naturlegemiddel som kan hindre utviklingen av artrose eller fjerne symptomene helt. Behandlingen består av å forsøke å minske symptomene og forbedre knefunksjonen. Det gjør man ved å forstå sin sykdom, trene for å opprettholde et normalt fysisk aktivitetsnivå og om det er nødvendig, gå ned i vekt.

Siste utvei for å ta vekk smerte er en kneoperasjon der man bytter ut deler som er årsaken til smerten. Les mer om behandlingsalternativ i menyen.

Unloader - ett komplimenterende behandlingsalternativer

De fleste velger å ta smertestillende for å redusere smerten. Men det finnes også alternativ som muliggjør fysisk aktivitet, uten at man må operere eller endre sitt liv. Kneortosen Unloader er klinisk bevist at reduserer smerte ved kneartrose. Den er et kompliment til dine andre behandlingsalternativ slik at du kan gjennomføre blant annet trening med mindre smerte.