Varför är linern viktig?


Som protesanvändare är den dagliga belastningen på kroppen och stumpen kännbar. Särskilt stumpen utsätts för många av de krafter som uppstår när du rör dig och påverkas också märkbart av den amputerades kroppsvikt. Detta kan orsaka biverkningar som ökad svettning, skapa tryck- och skjuvkrafter som både stressar huden och utsätter framträdande och känsliga områden på stumpen för oönskad belastning.

En liner är ett gränssnitt eller “länk” mellan den kvarvarande extremiteten och proteshylsan. Den bidrar till bästa möjliga passform genom att:

  • Fördela de krafter som den kvarvarande extremiteten utsätts för över ett större område
  • Dämpa och skydda stumpen när den utsätts för hög tryckbelastning
  • Ta hand om utbuktningar, ärrvävnad och känsliga hudområden
  • Minska eventuell migrering, vridning och risken att rotera i proteshylsan
  • Skonar huden
  • Främjar blodcirkulationen i den kvarvarande extremiteten genom ett jämnt kompressionstryck

Suspensionsalternativ


click to read

Distal anslutning (med hjälp av stegad eller steglös låspinne alternativt linkoppling)

click to read

Cushion

click to read

Seal- In

Linerns egenskaper


click to read

Konisk form

click to read

Umbrellan

click to read

Tibiaguard

click to read

Mentol

click to read

Stabiliserande armering (matrix)

Obs: Olika liners har olika egenskaper och det finns fler egenskaper för våra liners än de som omnämnts ovan. Alla funktioner ingår inte i alla liners, utan är valbara alternativ/tillval.

Liner Classroom Catch-up Videos


Vikten av hudvård


click to read

Hudens funktioner

click to read

Substanser

click to read

Yttertyg

click to read

2-skiktskonstruktion

click to read

Silkeslen insida

click to read

Easy glide

click to read

Wave

Att använda en Össur-liner


Acklimatisering

Vi rekommenderar en kort omställningstid om du precis har fått din första Össur-liner eller har fått en ersättningsliner som du inte har använt tidigare. Össur-linern ska kännas bekväm att bära och ha en nära passform på stumpen. För att ge huden en chans att vänja sig vid det nya trycket och den nya omgivningen, rekommenderar vi att du börjar med att använda linern kortare stunder för att sedan successivt öka användningstiden. Pauserna kan väljas efter personliga önskemål. Den första veckan kan ett tidsdiagram hjälpa dig att hålla ett öga på rekommenderade användningstider. Efter en vecka kan du använda din Össur liner hur du vill. Du kan alltid rådgöra med och fråga vad din  ortopedingenjör rekommenderar för just dig.

 

Underhåll av linern och hudvård

Hudens olika egenskaper och funktioner belastas när en protes används.

Huden utsätts för tryck och friktion i varje proteshylsa. Dessutom påverkas hudens förmåga att reglera temperaturen. Kombinationen av ökad svett och stress på huden leder till hudirritation och bakterietillväxt.

För att förhindra ytterligare påfrestning på huden är det viktigt att noggrant rengöra och ta hand om sin stump. Att sköta om både liner och stump är en förutsättning om du vill få ut det mesta möjliga av din protes.

 

Daglig rengöring av stumpen

Rengör din stump dagligen med en mild eller pH-neutral tvål. Vi rekommenderar att du använder en valfri vårdande hudkräm, 100 % fri från allergena ämnen, parfym och färgämning samt innehåller karbamid (Apoteket bistår gärna med råd och hjälp) innan du går och lägger dig för att stödja hudens återhämtning.

HANDTVÄTT


Vanliga frågor

Varför Iceross silikonliners?

Silikon säkerställer hög vidhäftning, minskar friktion och tryck och är lätt att rengöra. Dessutom har medicinsk silikon inga kända allergiska reaktioner. Hudirritationer undviks eller minskas.

Hur länge håller Össurs liners?

Össur liners är av hög kvalitet och har en mycket lång livslängd. Den avgörande frågan när det gäller din liner är dock: Uppfyller den fortfarande alla dina krav? Denna fråga kan inte besvaras enbart utifrån materialets beskaffenhet. Framför allt är det viktigt att se om och i så fall hur dina personliga krav (och då kanske i första hand dina fysiska förutsättningar) kan ha förändrats. Av den anledningen rekommenderar vi regelbundna kontroller (cirka var sjätte månad) med din ortopedingenjör. Kom också ihåg att de hudvårdande ämnena som är integrerade i silikonet i din liner ebbar ut efter ca 6 månader.

Vad gör jag med en skadad liner?

Kontakta i din ortopedingenjör snarast. Om skadan är allvarligare kan linen behöva bytas ut.

Är daglig rengöring av linern verkligen nödvändig?

För problemfri användning av en liner är daglig rengöring av både liner och hud viktig. Tvålrester eller svettrester kan leda till hudirritation, vilket enkelt kan undvikas genom att först rengöra och sedan skölja linern ordentligt med rent vatten. Vi rekommenderar noggrann daglig rengöring av både liner och stump såsom anges i våra handhavandeinstruktioner.

Jag har blåsor på huden längst upp på linern. Vad är orsaken till detta och vad kan jag göra åt det?

Orsaken är troligen mekanisk, t.ex. friktion från kläder eller andra skjuvkrafter. Det kan också bero på torr hud eller att du drar upp linern den sista biten istället för att rulla upp den. Alternativt är kanten på linern för vass. Be i så fall din ortopedingenjör att konturklippa (trimma) linern med CurveMaster nedanför problemområdet i ett brett vågmönster.

Vid behov kan även en tubgasbinda appliceras över området under linern tills dess att blåsorna försvunnit. Gasbindan minskar friktionen och användningen kan oftast avslutas efter en kortare tid.

Ett bra sätt att läka huden på kan vara att använda en vaselinbaserad kräm.

Var kommer rodnaden på min knäskål ifrån?

Även i detta fall är oftast mekaniska problem orsaken, t.ex. tryck- eller skjuvkrafter när du böjer knäet. Din ortopedingenjör bör kontrollera linerstorleken och längden på linerns armering (matrix).  Eventuellt kan trimlinjen på linern eller proteshylsan ändras. Att applicera vaselin kan också minska skjuvkrafterna. Vissa linermodeller har "Wave" som tillval, vilket gör det lättare att böja knät.

Jag lider av små pustler (varfyllda knottror) eller sår på huden, vad kan jag göra åt det?

Detta kan vara ett problem, i synnerhet för dig som har en tendens till fet hud. Orsaker kan inkludera bakteriellt infekterade hårrötter eller punkter med högt tryck. Be din ortopedingenjör om hjälp med att kontrollera om någon oönskad rörelse i proteshylsan föreligger och om det går att minska trycket på det drabbade området. Det kan också vara till hjäp att öka sin hud- och liner-hygien; tvätta både stump och liner noggrant med antibakteriell tvål och skölj noga efteråt.

Varför får jag blåsor nedtill på stumpen?

Blåsor kan uppstå vid diabetes eller inverterad ärrvävnad.

Ibland beror blåsorna nedtill på att linern inte vänds ut och in ordentligt innan pårullning.

Låt din ortopedingenjör kontrollera storleken på linern och hårdheten på linern. En för liten liner kan orsaka pumpning och en för mjuk liner i förhållande till din aktivitetsnivå kan också orsaka pumpning (låspinnen ger för hög dragkraft).

Låt även din ortopedingenjör kontrollera proteshylsan. Om proteshylsan har blivit för stor nedtill, skapas det för mycket rörelse i hylsan (i synnerhet vid användning av en s.k. Locking liner). Har den blivit för trång upptill innebär det att du inte kommer ner ordentligt i botten på proteshylsan.

Svår stumpform kan också göra att det är svårt att få till en bra passform i proteshylsan.

En tillfällig minskning av dina dagliga aktiviteter och ett tunt bandage som andas kan hjälpa. Din ortopedingenjör kan även kontrollera om användning av silikoninlägg kan vara något för dig.

OBS: Kontakta alltid din ortopedingenjör snarast möjligt om du upplever att du har problem med din protes.

Jag lider av kraftig svettning. Vad kan orsakerna till detta vara?

Den främsta orsaken brukar vara dålig passform eller att linern inte rullas på korrekt på stumpen. Luftbubblor mellan huden och linern kan leda till ökad svettning. Återdragningar av ärr kan också leda till luftfickor där svett samlas.

Låt din ortopedingenjör kontrollera storleken på linern och din teknik när du rullar på din liner för att säkerställa att linern verkligen ligger dikt an mot huden utan luftbubblor. Vi avråder från användning av antiperspiranter om inte detta rekommenderats av läkare. OM du använder aniperspiranter, så prova alltid på okritiska hudområden och använd det endast på natten när linern inte är pårullad.

Vad gör jag vid hudirritation?

Mekanisk påverkan som tryck eller friktion, infektioner eller kemisk påverkan kan orsaka hudirritation. Om detta inträffar med en ny liner, kan en vaselinbaserad kräm användas för att minska linerns vidhäftning. Skölj liner noggrant med rent vatten innan du rullar på den.  Tvålrester, som kan leda till hudirritation, bör avlägsnas vid daglig skötsel genom att skölja noggrant med rent vatten. Sätt bara på liners som är helt torra och följ skötselråden.