För att kunna möjliggöra Life Without Limitations® måste vi väga in vattnets roll i en människas liv. Detta är viktigt inte minst för högaktiva individer som bara längtar efter att kunna ta nästa steg i sin rörlighet. Idag kan många enkla vardagsaktiviteter som att duscha, vattna i trädgården, tvätta bilen eller promenera längs stranden vara en så stor utmaning att man helt enkelt undviker det. Men så behöver det inte vara längre!

Optimera din protes efter behov av vattentäthet

Össurs sortiment av vattentäta produktlösningar ger alla protesanvändare, oavsett aktivitetsnivå, en smak av hur livet kan se ut när man inte längre behöver oroa sig för att bli blöt, nedstänkt eller för att ofrivilligt hamna i vattnet.

Nedan hittar du olika vattentäta proteslösningar från Össur.

Våra vattentäta proteslösningar


I listan nedan finner du Össurs vattentäta proteskomponenter som tål söt- och saltvatten samt klorerat vatten. För närmare specifikation om vad som gäller för varje enskild vattentät komponent, vänligen se bruksanvisningen (IFU:n).

Vad menas med vattentät?


Oavsett om det handlar om sötvatten, saltvatten eller klorerat vatten, så ger Össurs vattentäta komponenter det skydd som behövs. Genom att använda förstklassiga material erhålls ett permanent skydd mot skadligt intrång av vatten, även efter nedsänkning, och samtidigt erhålls fortsatt den funktionalitet som du kan förvänta dig.

En vattentät proteskomponent från Össur:
- Kan användas i en våt eller fuktig miljö
- Kan sänkas ner i upp till 3 meter djupt vatten i högst 1 timme*
- Tål kontakt med: saltvatten, klorerat vatten, svett, urin och milda tvålar.
- Tål också tillfällig exponering för sand, damm och smuts.
- Bör inte kontinuerligt utsättas för vatten

För korrekt hantering av en vattentät komponent från Össur ska du:
- Torka den med en torr trasa efter kontakt med sötvatten eller fukt
- Rengöra den med sötvatten efter exponering för andra vätskor och kemikalier, eller vid exponering för sand, damm eller smuts. Torka den därefter med en torr trasa.

*Proprio Foot® tillåter endast full nedsäkning i 1 m djupt vatten under en period av 30 minuter och vi rekommenderar inte att den används i klorerat vatten.

OBS!
När det gäller liner och sleeve, är det särskilt viktigt att liner-suspensionen kontrolleras under den tid som protesen används i vatten och att proteshylsan och linern torkas av efter det att protesen tagits upp ur vattnet. .

Vattentät: Vart än livet för mig