Össur Academy erbjuder skräddarsydda seminarier ute hos kund. Nedan finner du en idé-bank på tänkbara workshops/seminarier som underlag för dialog.

Kontakta Össur på tel. 018-18 22 00 för att se om och i så fall hur Össur kan bidra till att ni uppnår bästa möjliga kliniska resultat.

Össur Interface Workshop

Under våra Össur Interface Workshops tittar vi på hur du väljer rätt Iceross-produkt till rätt patient och hur du gör vid avgjutning och modellering.

Vi beaktar de ekonomiska aspekterna vid val av olika interfacelösningar samt hur valet av interface (liner såväl som suspension) kan utvärderas efter utprovningen.

Össur Active Vacuum Suspension Workshop

Under vår Össur Active Vacuum Suspension Workshop introducerar vi Unity Vaccum System och tittar på teorin bakom vakuumsuspension samt de kliniska fördelarna med vakuumsuspension.

Vi beaktar hur Unity kan utnyttjas maximalt genom möjligheten att integrera Flex-Foot/Pro-Flex- och Seal-In- teknologin.

Össur Prosthetic Solutions for TF Amputees

Under vår Össur Prosthetic Solutions for TF amputees Workshop tittar vi på, på vilka grunder vi väljer proteskomponenter till transfemoralt amputerade patienter och hur man kan tänka när man protesförsörjer transfemoralt amputerade patienter.

Vi beaktar även på vilket sätt Össur kan stödja dig i det arbetet och hur du som ortopedingenjör kan utvärdera din protesförsörjning av en transfemoralt amputerad patient.

Bionic Technology by Össur

Under våra BIONIC TECHNOLOGY BY ÖSSUR Workshops får ni möjlighet att närmare bekanta er med Össurs produkter med AI såsom RHEO KNEE, POWER KNEE och PROPRIO FOOT.

Vi tittar på BIONIC i sin helhet länkat till klinisk relevans och applikation/erfarenhet av att välja, prova och följa upp. Vi beaktar relevant träning, vilka olika utvärderingsinstrument som finns att tillgå och hur man kan resonerar kring finansieringen.

Össur Prosthetic Feet Workshop

Under seminariet tittar vi på hur du väljer rätt fot till rätt brukare. Vi reflekterar över på vilka grunder vi väljer protesfötter idag, vilka för- och nackdelar det finns med Flex-Foot-/Pro-Flex-teknologin och hur protesförsörjningen kan utvärderas.

Össur Post-Op Programme

Under seminariet tittar vi på rehabiliteringen efter amputation och belyser olika behandlingsalternativ utifrån olika vetenskaplig studier.

Vi ger förslag på effektiva rehabiliteringsalternativ som innefattar tidig mobilisering och minimalt med komplikationer genom enkel, säker & effektiv ödemkontroll och kompressionsbehandling – allt för att uppnå en förutsägbar och kostnadseffektiv protesrehabilitering.

Össur Basic Evidence Workshop

Under seminariet tittar vi på hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd och hur vi läser, förstår och granskar vetenskapliga artiklar.

Vi tittar på vad PICO är/innebär, hur du sätter upp en PICO-fråga och hur du kan söka evidens utifrån den formulerade PICO-frågan. Vi avslutar med att titta lite nämre på vilka vetenskapliga tidskrifter en ortopedteknisk avdelning bör ha tillgång till.

Össur Workshop – Low Active Users

Under seminariet går vi igenom på vilka grunder vi väljer proteskomponenter till äldre brukare och hur du kan tänka när du protesförsörjer äldre brukare.

Vi tittar på hur vi bör rehabilitera äldre patienter, vari de största utmaningarna ligger; vilka de största behoven är och hur möter vi dem. Vi ger också tips på hur protesförsörjningen av kan utvärderas efter utprovningen.

Össur Workshop – Prosthetic Feet for Medium/High Active Users

Under seminariet fokuserar vi på protesfötter avsedda för högaktiva brukare. Vi tittar på vad som påverkar gångförmågan, protesfotens funktion/mekanik och inriktning samt Flex-Foot/Pro-Flex protesfötternas design.

Seminariet innehåller, förutom en teoretisk genomgång, en praktisk del där olika protesfötter ur Flex-Foot/Pro-Flex- familjen provas på högaktiva brukare. Vi ger förslag på praktiska träningsövningar för att hjälpa brukaren att uppnå optimala kliniska resultat och ger tips på hur protesförsörjningen kan utvärderas.

Össur Gait Training

Seminariet vänder sig till ortopedingenjörer, fysioterapeuter och hela gåskoleteam med brukare och avhandlar grundläggande träningsprinciper, patientanalyser och klassificeringar.

I den praktiska delen ligger fokus på ”hands-on”-övningar för att förbättra brukarens balans, koordination och gångmönster – allt utifrån hans/hennes förmåga – och på att hjälpa dem att fullt utnyttja alla funktioner i protesen.