Kliniska studier och forskning


Det ortopediska Össur forskningsprogrammet ger finansering till vetenskaplig utredning inom områdena biomekanik i nedre extremiteter, dynamisk/aktiv rehabilitering, ortobiologi, funktionell stödning, kliniska patientresultat och relaterad hälso- och sjukvård.

Ansökan om forskningsstipendium

Privatpersoner/institutioner som vill ansöka om ett forskningsbidrag kan skicka elektroniskt material till Kristjansson K., MD, läkare till: [email protected]

Forskningsförslag måste innehålla följande information:

 1. Abstrakt. Detta avsnitt ska ge en sammanfattning av projektet.
 2. Vetenskapliga skäl och plan. Detta avsnitt ska innehålla en fullständig beskrivning av hypotesen/hypoteserna eller frågorna, design, metoder, vetenskaplig bakgrund för projektet och vetenskaplig strategi.
 3. Tidslinje. Detta avsnitt ska beskriva de mål som ska fullföljas inom två år. Dessutom bör den beskriva nödvändiga steg och en uppskattad tidslinje tills denna forskning skulle vara tillgänglig för klinisk användning.
 4. Sammanfattning av tidigare arbete. Detta avsnitt bör belysa tidigare arbete med detta projekt, både individuellt och tillsammans med utredare.
 5. Hitta källor. Det här avsnittet bör lista alla andra tidigare, nuvarande eller pågående finansiering för detta projekt.
 6. Sjukdom / tillstånd orientering; Klinisk signifikans. Detta avsnitt ska beskriva hur projektet främjar förståelsen för en sjukdom / tillstånd och dess kliniska tillämpning och betydelse.
 7. Framgång. Det här avsnittet bör diskutera varför detta har en hög
  förväntan på framgång.
 8. Lekman översikt. En sammanfattning av projektet som kunde förstås av en lekmän publik (får inte överstiga 1 sida). Sidgränsen för ovanstående artiklar är 10 sidor, enkelavstånd, teckenstorlek 12 eller större. Sidbegränsning inkluderar referenser.
 9. CV av primär utredaren, inklusive tidigare och nuvarande finansierad forskning.
 10. Budget. Detta avsnitt bör innehålla en enda komplett budget som visar direkta och indirekta kostnader.
 11. En försida med följande information krävs:
 • Förslagets titel
 • Namn, referenser och kontaktinformation för primära utredaren
 • Namn, referenser och kontaktinformaton för alla medundersökare