Össur Academy erbjuder skräddarsydda seminarier ute hos kund. Nedan finner du en idé-bank på tänkbara workshops/seminarier som underlag för dialog.

Kontakta Össur på tel. 018-18 22 00 för att se om och i så fall hur Össur kan bidra till att ni uppnår bästa möjliga kliniska resultat.

Utbildningar & Seminarier

Össur Knee Braces - SmartMeasure

Med Össurs applikation SmartMeasure har du som kliniker möjlighet att individanpassa dina ortoslösningar utifrån patientens behov.

Vi går igenom applikationens samtliga ortosval samt hur varje ortos kan optimeras för den patient som du har framför dig. Vi går också igenom det som SmartMeasure kan bidra med i din verksamhet, såsom tidsbesparing och andra vinster med systemet.

 

Össur Spine Solutions

Under våra utbildningstillfällen inom Össur spine solutions tittar vi närmare på sortimentet för området, bakomliggande teorier och den evidens som under åren stödjer dessa. Vi ser på vilka möjligheter du som kliniker har att välja den bästa lösningen för din patient utifrån ett komplett sortiment av spine solutions.

Under tillfället läggs också fokus på appliceringen av lösningarna, för de omhändertagande kliniker som ingår i behandlingskedjan. Som kliniker ger detta tillfälle även dig verktygen för att kunna utbilda anhöriga samt annan vårdpersonal vid en behandling som kräver korrekt hantering.

Orthotic Fitter Course

Här går vi igenom hur man på bästa sätt applicerar en knäortos från Össurs sortiment. För att säkerställa att både funktion och patientbehov uppfylls när patienten ska få sin knäortos erbjuder vi en utprovningsutbildning för våra mest populära knäortoser.

Dessutom går vi igenom produktens brukarinformation, rekommenderade övningar och eventuella tillbehör. Alla som genomgått Össurs Orthotic Fitter Course får möjlighet att sälja våra produkter och blir rekommenderad återförsäljare vid inkommande förfrågningar.

Össur Basic Evidence Workshop

Under seminariet tittar vi på hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd och hur vi läser, förstår och granskar vetenskapliga artiklar.

Vi tittar på vad PICO är/innebär, hur du sätter upp en PICO-fråga och hur du kan söka evidens utifrån den formulerade PICO-frågan. Vi avslutar med att titta lite nämre på vilka vetenskapliga tidskrifter en ortopedteknisk avdelning bör ha tillgång till.

OA solutions

Under vår workshop gällande OA går vi igenom en av de stora folksjukdomarna och hur det påverkar sjukvården/befolkningen. Vi tittar närmare på de olika typer av lösningar/behandlingar som patienterna erbjuds, samt hur evidensgraden för behandlingarna ser ut.

Ni får möjlighet att bekanta er med Össurs mångåriga arbete med artroslösningar i form av avlastande ortoser, hur utveckligen har gått samt hur evidensen kring detta har utvecklats. Vi guidar er också i de avlastande behandingar som vi erbjuder i dagsläget. Hur man som kliniker väljer rätt avlastande lösning till rätt patient. Vi tittar också på hur den rätta avlastande lösningen kan påverka en individs livskvalite samt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv förutsättningarna för att ta hand om denna stora patientgrupp.

Functional Healing by Össur - Diabetic Solutions

Under vår workshop gällande Diabetes går vi igenom en av de stora folksjukdomarna och hur det påverkar sjukvården/befolkningen. Vi tittar närmare på de olika typer av lösningar/behandlingar som patienterna erbjuds, samt hur evidensgraden för behandlingarna ser ut.

Ni får möjlighet att bekanta er med Össurs lösningar inom segmentet samt hur evidensen kring detta har utvecklats. Vi guidar er också i de behandingar som vi erbjuder i dagsläget. Hur man som kliniker väljer rätt avlastande lösning till rätt patient. Vi tittar också på hur den rätta lösningen kan påverka en individs livskvalite samt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv förutsättningarna för att ta hand om denna stora patientgrupp.

Functional Healing by Össur - Where mobility means recovery

Under seminariet tittar vi närmare på de lösningar som erhållit vår kvalitetsstämpel Functional Healing. Vi går igenom de förutsättningar som krävs för att utveckla en lösning utifrån ett medicinskt behov, samt hur detta medicinska behov blivit uppfyllt av lösningarna.

Vi tittar närmare på behandlingsprotokoll som bygger på vetenskapliga studier där våra lösningar har hittat sin naturliga plats. Lösningarna har blivit ett effektivt alternativ i segment såsom Bakre korsbandsskador, broskskador samt diabetes.