Beställningsinformation


Beställning

Som kund har du flera alternativ att göra din beställning. Vår kundsupport tar emot och behandlar beställningar, måndag till fredag mellan 08:00-16:30.

Tel: +46 (0)18 18 22 00
Mail: [email protected]

Beställning

Orderformulär för mailbeställning
Orderformulär - Svenska
Orderformulär - Finska

Kundregistrering
Formulär – Ny kund

Beställning av Custom Made-produkter

Vissa av våra produkter går att skräddarsy efter patientens behov. Använd det formulär för den produkten du vill måttanpassa och skicka tillbaka den till Össur.

Formulär för beställning av Custom Made-produkter
Unloader One och CTi Custom Made
Atlantic Softbrace - Svenska
Atlantic Softbrace - Finska
Custom Made Seal In Order Form

E-faktura

EDI-Fakturering

Vill du som kund hos Össur använda dig av E-fakturering. E-faktura eller EDI-fakturering innebär att du slipper den manuella hanteringen av fakturering då fakturan skickas elektroniskt.

 • Automatisk fakturamatchning
 • Snabbare fakturahantering
 • Ökad statistik och uppfäljning
 • Mer underlag för upphandling
 • Frigjord tid för andra uppgifter
 • Miljövänligt

Fyll i nedanstående dokument och skicka det via mail direkt från datorn eller ladda ned dokumentet, skriv ut och skicka per fax eller till vår box-adress.

Ansökan om EDI-fakturering

Returer

För att kunna returnera en vara behöver du ha ett RA-nummer. RA-numret får du av Össur Nordics Kundsupport som du når via mail [email protected] eller telefon +46 (0)18 18 22 18. RA-numret skall vid returen tydligt skrivas utanpå godset.

För bästa och snabbaste service vill vi att du, innan kontakten, har följande uppgifter framtagna:

a. Kundnamn/Kundnummer
b. Artikelnummer
c. Ev. LOT eller Serienummer
d. Fakturanummer
e. Anledning till retur

För returanledning på grund av felleverans, prover, reparation inom garanti, reklamation inom garanti står Össur Nordic för kostnaden. Övriga upphämtningar debiteras med SEK 95/ EURO 30 / DKK 250 /NOK 350 och då sköter Össur Nordic all administration.

Varor krediteras enligt följande (förutsatt att varan är i säljbart skick):

1. Äldre än 30 dagar från fakturans förfallodag, faktureras en administrations- och hanteringsavgift på 20 % av faktureringsvärdet.
2. Äldre än 90 dagar från fakturans förfallodag återtages ej.
3. Custom Made-produkter återtages ej.

Om ni vill sköta returerna själva, gäller nya rutiner. Kontakta Kundsupport på tel +46 (0)18 18 22 00 för mer information alternativt ladda ner "Instruktioner vid retur till Össur" nedan.

FI_Palautus Össurille
SE_Instruktioner vid retur till Össur

Reklamationer

Kontakta Össur Nordics kundsupport, så hjälper vi dig att hantera ditt ärende korrekt.

 1. Packa produkten och väg paketet.
 2. Kontakta kundsupport på +46 18 18 22 00 eller [email protected] för att beställa en kostnadsfri upphämtning av paketet.
 3. Össur Nordics gör en utvärdering av reklamationsärendet.

Reparation
Kontakta Össur Nordics kundsupport, så vägleder de dig vidare.
Vid överenskommelse om reparation:

 1. Packa produkten och väg paketet.
 2. Returnera produkten till Össur Nordic eller kontakta Össur

Nordic som hjälper till med en upphämtning mot en avgift.

Service av Bionic-Produkter
Kontakta Össur Nordics kundsupport, så vägleder de dig vidare. Ha serienumret tillgängligt för snabbare support.