Onze Omgeving


Inzetten op Wetenschappelijk Onderbouwde Doelen

We nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu en verbeteren ons milieubeheer en onze milieuprestaties voortdurend. Onze inspanningen op het gebied van milieuprestaties dragen bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's) 12 en 13 van de VN.

In 2022 hebben we ons ingezet voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor emissiereductie en ons daarmee aangesloten bij toonaangevende bedrijven over de hele wereld die doelstellingen hebben vastgesteld die in lijn zijn met wat de klimaatwetenschap noodzakelijk acht om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. We hebben onze Scope 3-emissies gescreend en emissiebronnen geïdentificeerd die moeten worden toegevoegd aan onze Greenhouse Gas Accounting. We zijn ons bewust van de significante impact die dit zal hebben, aangezien verwacht kan worden dat onze volledige Scope 3-emissies meer dan 90% van onze totale emissies zullen omvatten. We ontwikkelen onze emissiereductiedoelstellingen en zullen deze in 2023 ter validatie voorleggen aan het Science-Based Targets initiative (SBTi).

Onze Bedrijfsactiviteiten

Onze Producten

Onze Supply Chain

Onze Bedrijfsactiviteiten

We zijn CO2-neutraal voor scope 1 en 2, en geselecteerde scope 3-emissies, en werken actief aan Netto Zero-activiteiten.

Össur's aanpak om CO2-neutraal te opereren is om:

  • Uitstoot verminderen door energie-efficiëntie te verbeteren en elektriciteit te betrekken uit hernieuwbare energiebronnen.
  • Compensatie van resterende emissies door het ondersteunen van gecertificeerde emissiereductieprojecten volgens de hoogste marktstandaard.

Onze Producten

We verminderen de impact van onze producten en diensten op het milieu.

Verantwoord omgaan met het milieu heeft niet alleen betrekking op productie en logistiek, maar ook op wat bedrijven op de markt brengen in de vorm van producten en diensten. Tijdens een productontwikkelingsfase worden meerdere beslissingen genomen die van invloed kunnen zijn op de milieueffecten van het bedrijf, zoals de keuze van grondstoffen, fabricagemethoden, de opzet van de toeleveringsketen en de keuze van verpakkingsmethoden en -materialen. Binnen de R&D-afdeling van Össur is het project Environmentally Sustainable Solution erop gericht om de milieueffecten van de producten en verpakkingen van Össur te verminderen. Dit weerspiegelt de inzet van het bedrijf om bij te dragen aan VN Sustainable Goal 12 over verantwoorde consumptie en productie.

Onze Supply Chain

We werken samen met onze belangrijkste leveranciers om hun impact op het milieu te verminderen.

We zijn ons ervan bewust dat het grootste deel van onze uitstoot afkomstig is van onze supply chain en hebben onze inspanningen gericht op het in kaart brengen van onze Scope 3-emissiebronnen om een nulmeting uit te voeren. In 2022 werden voorlopige berekeningen uitgevoerd van de uitstoot van ingekochte grondstoffen, wat het nodige inzicht geeft in onze lopende inspanningen om wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen. In 2023 zullen we een Össur Supplier Sustainability-programma opzetten met als doel de uitstoot van onze supply chain te verminderen.