Om Balance Solutions

Utformad för att hjälpa mindre aktiva personer som kan ha svårt att uppehålla en ideal balans mellan säkerhet, bekvämlighet och rörlighet.

Rätt balans kan ge större självständighet, så att personen kan förflytta sig och gå både oftare och säkrare.

Speciellt personer med diabetes och kärlkomplikationer behöver en fungerande protes för att hjälpa dem hitta den rätta balansen. De behöver till exempel en liner för att skydda ömtålig hud och proteshylsan ska vara lätt att använda och ge säker suspension. En protesknäled ska vid behov erbjuda effektiv stabilitet och stöd för att brukaren ska kunna gå själv och känna sig säker, medan en protesfot ska ge en lämplig energiåtervinning i proportion till aktiviteten och belastningen.