Össur News har fått en uppdaterad förpackning och det är på många sätt en helt ny tidning du har framför dig. Men även om utseendet är nytt så är syftet med innehållet fortfarande detsamma – att erbjuda trevlig och intressant läsning som inspirerar och förhoppningsvis lockar till givande samtal.