Rebound Injury Solutions


I Rebound-familjen finns de ortoser som har fått vår kvalitetsmärkning Functional Healing® by Össur. I dessa ortoslösningar har över 40 års erfarenhet av biomekanik tagits till vara och utvecklandet har skett i nära samarbete med ledande kliniker. Produkterna omfattar patenterade tekniker som är specifikt framtagna för att komplettera befintliga behandlingsalternativ. De är utvecklade för att användas inom indikationsbaserade protokoll och är kliniskt validerade genom bevisade, kliniskt relevanta resultat.

Rebound-ortoser


Rebound PCL

PCL har till skillnad från ACL förmågan att läka efter en skada. PCL utsätts för olika typer av tänjningar när knäet böjs.

Rebound Cartilage

Hur bra en ledbrosksreparation lyckas beror på hur bra patienten medverkar i rehabiliteringsprocessen.

Rebound ACL

Rebound ACL-ortosen är nästa generation av ACL-ortoser.

Hitta din ortos

Rebound Dual

Össurs Rebound DUAL (Double Upright Aluminium) är en mångsidig knäortos som ger funktionellt stöd vid ligamentinstabilitet / vid ligamentinstabilitet i kombination med knäledsartros. Rebound DUAL passar för både låga och höga aktivitetsnivåer och krävande sportgrenar.

Where mobility means recovery.


Vår kvalitetsmärkning - din garanti för en validerad läkningslösning som maximerar din rörlighet.

Rebound - kliniska studier