Gezondheidszorgsystemen over de hele wereld richten zich op klinische resultaten, patiënttevredenheid en het gebruik van de meest kostenefficiënte oplossingen. Onze missie is het verbeteren van de mobiliteit van mensen. In dat kader streven we naar oplossingen voor een beenprothese inclusief de koker waarmee we geamputeerden daadwerkelijk beter kunnen helpen. Met One Visit Prosthetics ondersteunen we instrumentmakerijer en praktijken om de doorstroming van patiënten te verbeteren met patiëntgerichte zorg en de flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderingen in de zorgverlening.

One Visit Prosthetics met Direct Socket is beschikbaar voor alle soorten gebruikers, zowel transtibiale als transfemorale gebruikers, van K1 tot K4 met een limiet voor het gebruikersgewicht van 166 kg. One Visit Prosthetics met Connect TF is ontworpen voor transfemorale gebruikers met een lager activiteitenniveau en een maximaal gebruikersgewicht van 125 kg.

Direct Socket TF liner measurement

De oplossingen voor kokers van One Visit Prosthetics

Lees meer over Direct Socket TT, Direct Socket TF en Connect TF

Fysiotherapie

Vanuit het perspectief van de fysiotherapie

Het vinden en passen van een goede prothese is essentieel om de mobiliteit te verbeteren. Bij elke nieuwe situatie hebben mensen tijd nodig om eraan te wennen, zo ook met Direct Socket. Professionele begeleiding en ondersteuning van een fysiotherapeut is essentieel voor goede resultaten en tevreden gebruikers. Hieronder vind je meer informatie over situaties in het dagelijks leven, geschreven vanuit het perspectief van een fysiotherapeut.

Activiteiten in het dagelijks leven (ADL)

Er zijn verschillende voordelen die mensen met een prothese met Direct Socket TF-koker de hele dag ervaren. De beenprothese kan snel en eenvoudig worden aangetrokken, zonder tijd te hoeven verspillen aan het vinden van de juiste positie van de koker. Dit zorgt voor meer flexibiliteit, omdat de gebruiker zich alleen hoeft te concentreren op de gewenste stand van de knie en de voet. De beenprothese kan lichter aanvoelen in vergelijking met eerdere kokers.

Zoiets simpels als gaan zitten zonder enig ongemak of druk op de achterkant van hun restledemaat is een geweldige ervaring en zorgt voor een gelijkmatige belasting van de billen tijdens een ontspannen zithouding. De verbeterde balans en stabiliteit tijdens het zitten kunnen de prothesedrager meer vrijheid geven om in deze positie activiteiten uit te voeren, terwijl het ledemaat comfortabel blijft zitten. Wanneer de prothesedrager gaat staan, kunnen beide benen gelijkmatig worden belast. Hierdoor ontstaat er minder extra druk door het herhaaldelijk overbelasten van de niet-aangedane zijde tijdens het opstaan of gaan zitten.

Wat betreft het lopen met de prothese, zullen prothesedragers niet alleen minder belemmering voelen door de kokerranden, maar kunnen ze ook gemakkelijk voorover leunen tijdens het gaan zitten en opstaan, zonder dat de kokerrand de heup of buik in de weg zit en ongemak veroorzaakt waardoor ze deze activiteiten vaak niet kunnen doen.

Ease of daily use for prosthetic foot users

Voordelen voor de houding bij een prothese met Direct Socket TF

Om tijdens het zitten het gebruikelijke ongemak van de harde randen van een koker die de voor- en achterkant afknellen te compenseren, ontlasten gebruikers de prothesezijde om de druk te verminderen. Dit leidt ertoe dat de ene kant van de romp wordt aangespannen terwijl de andere kant langer wordt, of dat men achterover leunt en in een achterwaartse hoek gaat zitten, waardoor de belangrijke houdingsspieren niet meer worden aangespannen. Over langere perioden kunnen beide oplossingen voor ongemak, spieronevenwichtigheden en verzwakking zorgen. Ook kunnen prothesedragers zich op een andere manier bewust worden van hun middel, wat leidt tot compensatie bij het lopen, zoals een schouder laten hangen of de romp voorover buigen.

Met een Direct Socket zijn er geen harde randen die ongemak veroorzaken, waardoor een gelijkmatige belasting van de bilspieren mogelijk is. Hierdoor blijft het bekken in een horizontale positie, wat een gunstige invloed kan hebben op de houding van de gebruiker in de loop van de tijd. Doordat het bekken van de gebruiker tijdens het zitten horizontaal blijft, wordt deze houding door hen onbewust versterkt en kunnen ze wat er met de therapeuten is gedaan tijdens looprevalidatie en oefeningen beter toepassen.

Bij traditionele kokers hebben prothesedragers het gevoel dat ze tijdens het lopen op de achterkant van de koker moeten leunen, waardoor ze niet dezelfde spieren activeren als zonder een prothese. Bij het lopen met een Direct Socket is er meer bewegingsvrijheid, omdat de belangrijkste bewegingen rond het bekken minder worden beperkt en de prothesedrager wordt aangemoedigd om meer spieren te activeren en zo een soepele, symmetrischere manier van lopen mogelijk te maken. Als het bekken verder voorwaarts wordt gekanteld, moedigt dit bijvoorbeeld op een natuurlijke wijze aan om de romp te draaien en de tegenovergestelde arm te zwaaien om het evenwicht te bevorderen.

De ervaring nadat een prothese met Direct Socket TF de eerste keer wordt aan gedaan

Het fabricageproces biedt prothesedragers een ontspannendere ervaring. Ze kunnen gaan liggen, worden ondersteund met kussens, voelen zich ontspannen en kunnen hun energie vasthouden. Waarschijnlijk krijgt je door deze ontspannen situatie een pasvorm die beter past bij de anatomie van de prothesedrager. Deze hoeft immers geen vermoeide spieren aan te spannen om gedurende het proces te proberen op één been rechtop te blijven staan. Het betekent dat prothesedragers niet meer langere tijd alleen worden gelaten terwijl de instrumentmaker in de werkplaats is, omdat de gezamenlijke sessies met de fysiotherapeut ervoor zorgen dat tijd en middelen effectief kunnen worden benut. Bijvoorbeeld: terwijl er wordt gewacht tot de koker terugkomt zodat de prothesedrager kan beginnen met looptraining, kan de fysiotherapeut oefeningen doen met de prothesedrager, deze beoordelen of informatie verstrekken Het hele proces zorgt ervoor dat met de prothesedrager kan worden gewerkt, en niet alleen met het product. Deze samenhangende benadering leidt tot een betrokkenere prothesedrager die het proces omarmt en gelukkiger is met het resultaat.

Wanneer de koker klaar is en aan de prothesedrager is teruggegeven, kan de beenprothese snel en eenvoudig worden aangetrokken. UJe hoeft je zich geen zorgen te maken over waar de achterkant van de koker precies zit en je kunt zich volledig concentreren op de knie-/voetpositie die de prothesedrager het prettigst vindt. Hierdoor kost het de prothesedrager minder tijd om te leren hoe de prothese moet worden aan gedaan.

In de dagen en weken na het plaatsen van de koker hebben prothesedragers vaak aanpassingen aan de scheidingslijnen van de koker nodig, omdat hun volume fluctueert (mogelijk door verhoogde activiteit). Dit leidt vaak tot verspilde tijd tijdens fysiotherapiesessies terwijl wordt gewacht tot de prothesemaker aanwezig is en het probleem kan oplossen. Met Direct Socket hoeft er na de eerste keer passen van de koker niets te worden bijgesteld. Hierdoor kunnen prothesedragers hun fysiotherapietraining onmiddellijk voortzetten, zonder dat de koker voor onderbrekingen zorgt.

Bij het leren lopen met een "traditionele" koker is er in het begin altijd ongemak en zijn er vaak veel kleine aanpassingen nodig, vooral naarmate prothesedragers actiever worden en hun restledemaat in volume afneemt en/of van vorm verandert. Met Direct Socket TF hoeven prothesedragers niet te wennen aan het gevoel van druk onder de zitbotjes in de billen, of ongemak van een harde rand die in de liesstreek drukt. Dankzij de flexibele buitenrand is dit bij Direct Socket niet aan de orde. Natuurlijk hebben prothesedragers tijd nodig om te wennen aan de algehele druk en om weer te leren werken met spieren die lange tijd niet actief zijn geweest.

Wat prothesedragers als eerste ervaren is de "bewegingsvrijheid". De benen zijn veel mobieler, zitten in de stoel en reiken naar een drankje, het algehele zitcomfort en iets oprapen van de vloer zijn de ervaringen die het eerst worden beschreven. Dit alles kan ook als onzeker en instabiel worden ervaren, omdat de spieren lange tijd niet zijn gebruikt of omdat de trochanterwand vrij is.

Direct socket TF

Het vertrouwen van prothesedragers in een prothese met Direct Socket TF

Nadat prothesedragers een Direct Socket hebben gekregen, is de fysiotherapietraining erop gericht hen te leren hoe zij de spieren in hun restledemaat kunnen gebruiken. Nieuwe prothesedragers van Direct Socket zullen het gevoel hebben dat de koker minder stabiel is vanwege de lagere rand en het ontbreken van hoge zijkanten, en dat ze niet "zitten" op de koker. Dit wordt door de prothesedrager als anders ervaren, en kan in het begin lastig zijn. Het vereist meer spieren en stabiliteitscontrole van het restledemaat. Normaal gesproken denken we niet na over hoe we lopen, en dit "gebrek aan steun" is anders voor de prothesedrager, net zoals toen zij na hun amputatie voor het eerst leerden lopen met een prothese. Het belangrijkste is dat de spieren worden aangespannen en dat prothesedragers niet vertrouwen op vormen van externe steun.

Wij trainen prothesedragers niet om anders te lopen dan met de methode voor de eerste "traditionele koker", nadat zij waren geamputeerd. Het verschil is dat de Direct Socket-koker prothesedragers meer vrijheid geeft om de spieren te gebruiken die zij zouden moeten gebruiken om te lopen. Het kost tijd en oefening om zich zeker te gaan voelen met deze vrijheid, en om te leren wat hun lichaam zonder deze ondersteuning kan en daar op te vertrouwen. Daarom is er een aanpassingsperiode nodig om over te schakelen van een traditionele koker naar een Direct Socket. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de mogelijkheden van de prothesedrager.

Specifieke oefeningen voor een prothese met Direct Socket TF

Hieronder worden enkele oefeningen weergegeven om de spieren in het restledemaat te gebruiken en zo te wennen aan het dragen van een Direct Socket koker:

  1. Staande balans; verschuiving van links naar rechts
  2. Gaan zitten en opstaan en tegelijk de prothese belasten
  3. Verende oefening; meer anterieure bewegingsvrijheid
  4. Stap vooruit en achteruit (met/zonder oefenstap)
  5. Bekken kantelen bij zitten/staan
  6. Benen uit elkaar, prothese erachter, bekkenkanteling naar voren oefenen, tot het punt waar de knie begint te buigen.
  7. Tijdens de fysiotherapietraining kan de fysiotherapeut zich richten op looprevalidatie. Dit zal waarschijnlijk een langere standfase inhouden en je zal vooral je bekken en romp moeten draaien om deze bewegingen te kunnen beoordelen. De therapeut zal misschien tegendruk toepassen om je te helpen de juiste beweging te voelen. De therapeut zal weerstand bieden tegen je schouders of je bekken om je aan te moedigen naar de gewenste positie te bewegen. Deze tegendruk kan worden gegeven met de hand maar ook met een weerstandsband. Deze kun je thuis met assistentie nabootsen.
Strengthening exercises for prosthetic knee users.
Direct socket TF

Het resultaat

Met One Visit Prosthetics kunnen orthopedisch instrumentmakers in één keer de definitieve prothese maken. Deze inclusieve benadering is opgebouwd met de focus op de prothesedragers en wordt door prothesedragers zeer gewaardeerd. Meer informatie over patiënttevredenheid wordt weergegeven via de onderstaande publicatiekoppeling. Orthopedisch instrumentmakers kunnen meer tijd en middelen besteden aan de prothesedragers, wat resulteert in betere klinische resultaten en een hogere acceptatie van prothesedragers.

De waarde van een goede voorbereiding


Een zeer belangrijk aspect van One Visit Prosthetics is de voorbereiding voorafgaand aan een afspraak met de prothesedrager. Aangezien het pas- en fabricageproces rondom de prothesedrager plaatsvindt, moet de behandelkamer worden voorbereid met alle vereiste gereedschappen en apparatuur. Hieronder bespreken we de verschillende elementen van de andere benadering met Direct Socket TT, Direct Socket TF en Connect TF.

Direct Socket TT Resin Injection
De behandelkamer

Onderdeel van de implementatie van One Visit Prosthetics is de beoordeling van de behandelkamer. Prothesedragers brengen de meeste tijd in deze ruimte door en we vinden dat prothesedragers zichzelf in een schone, goed georganiseerde en comfortabele omgeving moet bevinden. Prothesedragers hoeven tijdens het pasproces alleen te zitten of liggen en daarom is het belangrijk om een comfortabele, in hoogte verstelbare stoel of bank te hebben. Daarnaast is het belangrijk dat alle benodigde apparatuur en materialen zich in de buurt van de behandelkamer bevinden. Direct Socket en Connect TF vereisen een aantal speciale gereedschappen, apparatuur en instrumenten die standaard in elke behandelkamer van een praktijk aanwezig zijn.

Direct Socket Tool Kit
Direct Socket Tool Kit (voor Direct Socket TT)

De Direct Socket Tool Kit bevat alle benodigde gereedschappen om de koker te vervaardigen. De Direct Socket Tool Kit biedt de orthopedisch instrumentmaker het gereedschap om systematisch een betrouwbare en goed passende koker te maken met behulp van het Direct Socket System.

Iceross Casting Liner
Iceross Direct Casting-liner (voor Direct Socket)

De Iceross Direct Casting-liner is speciaal ontworpen voor directe laminering. Het profiel is geschikt voor een standaard Iceross-liner van 3 mm.

Direct Socket Material Kit
Direct Socket Material Kit (voor Direct Socket TT/TF)

De materiaalset bevat alle materialen om één Direct Socket te maken. De materiaalset wordt geleverd met vlechtwerk van ca. 12,5 cm, 18 cm en 23 cm (5”, 7” en 9”). Het vlechtwerk van 18 en 23 cm (7” en 9”) is ook verkrijgbaar met een grote distale verbinding.

Össur Brim

Direct Socket TF is ontworpen voor transfemorale gebruikers en de Össur Brim is ontworpen om tegemoet te komen aan de speciale behoeften van deze gebruikers. De Brim is leverbaar in verschillende maten. De apart verkrijgbare Össur Brim is een flexibele proximale siliconen rand die leverbaar is in 13 maten.

Connect TF-koker

De verstelbare Connect TF-koker is verkrijgbaar in 4 verschillende maten: Medium kort, Medium standaard, Large kort en Large standaard, voor zowel de rechter- als linkerzijde. Het is ook mogelijk om de zijkant aan te passen. Connect TF moet samen met de Össur Iceross Transfemoral Locking-liner worden gebruikt.

Schroevendraaierset met minimale instelmogelijkheden (voor Connect TF)

De Bobbin Screwdriver Kit met minimale koppelinstellingen is vereist om de spanning van de schaal aan te passen door de draden anders in te stellen.

De prothese opbouwen

De screening voor de One Visit-afspraak is belangrijk om te weten wat de behoeften van de prothesedrager zijn en om voorafgaand aan de afspraak de juiste onderdelen te bestellen. Rond de bouw van de prothese af met een selectie uit ons uitgebreide productassortiment, geschikt voor K1- t/m K4-gebruikers.

Training & opleiding

Een succesvolle implementatie van One Visit Prosthetics is een combinatie van verschillende elementen: de juiste opstelling in de behandelkamer, de juiste materialen en componenten en uiteindelijk de vaardigheden en ervaring van de orthopedisch instrumentmaker om de prothese te maken waar de prothesedrager bij is. Het proces verschilt van het traditionele kokerontwerp en zorgt daadwerkelijk voor een verbreding van de vaardigheden van een orthopedisch instrumentmaker. Meer hierover ontdek je in ons webinar. Neem contact op met onze Academy voor meer informatie over de trainings- en opleidingsmogelijkheden voor One Visit Prosthetics.

Virtual Learning

De Össur Academy biedt een breed scala aan webinars, waar je tijdens de gehele sessie vragen kunt stellen, zodat je er optimaal van kunt profiteren. We maken gebruik van verschillende middelen, waardoor we kunnen schakelen tussen presentatiemodi en live demo's, waarbij we meerdere camerahoeken gebruiken, zodat je alles goed kunt zien.

Innovatieve dienstverlening voor transtibiale en transfemorale geamputeerden


Wil je jouw dienstverlening innoveren met One Visit Prosthetics? Of wil je met een van de specialisten van ons protheseteam spreken? Neem contact met ons op of download meer informatie over One Visit Prosthetic met Direct Socket TT, Direct Socket TF of Connect TF.

Contact opnemenEen vraag stellenFacebook Community

Neem contact op met ons Protheseteam; zij kunnen al je vragen beantwoorden.

Stuur je vragen op ; we zullen ze verzamelen en voorleggen aan onze ambassadeurs.

Sluit je aan bij onze Facebook Community om in contact te komen met gelijkgestemden en om verhalen en ervaringen te delen.