Het Nederlandse zorgstelsel richt zich op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwalitatief hoge zorg

Het uitvoeren van ons sociale zorgstelsel wordt geregeld met vier verschillende wetten die de basis leggen voor onze zorg. De zorgverzekeringswet oftewel Zvw is de belangrijkste en verzekert iedere Nederlander van een uitgebreid pakket aan zorg en gebruikt daarmee het grootste deel van het beschikbare zorgbudget. Zorg uit de zorgverzekeringswet kan bestaan uit een behandeling of een dienst of een product en bevat een breed basispakket aan zorg.

De Zvw wordt uitgevoerd door private, concurrerende zorgverzekeraars En als burger heb je jaarlijks het recht om van zorgverzekeraar te wisselen.

De inhoud van het basispakket is wettelijk bepaald en iedereen is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Je bent hierbij vrij om je eigen zorgverzekeraar te kiezen en zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren. Het mag daarbij niet uitmaken hoe gezond je op dat moment bent.

Zorgaanbieders hebben de verantwoordelijkheid zorg zo kwalitatief mogelijk te leveren.

Het basispakket is ruim opgezet en omvat de meest noodzakelijke geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, waaronder ook orthesen en prothesen.

Vergoeding van deze zorg valt óf onder hulpmiddelenzorg óf onder medisch specialistische zorg. De  opgestelde criteria en voorwaarden geven een afbakening over hoe de verschillende type medische hulpmiddelen worden vergoed en gefinancierd per verzekeraar.