Privacy Policy


Inleiding

Welkom bij het privacybeleid van Össur.

We begrijpen dat u zich bewust bent van en waarde hecht aan uw persoonlijke privacy, en dat nemen we serieus. In dit privacybeleid worden het beleid en de praktijken van Össur beschreven met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens en worden uw rechten met betrekking tot privacy beschreven. We erkennen dat gegevensprivacy een doorlopende verantwoordelijkheid is. Daarom werken we dit Privacybeleid van tijd tot tijd bij wanneer we persoonsgegevens anders gaan behandelen of een nieuw privacybeleid invoeren.

Dit privacybeleid wordt aangeboden in een gelaagde indeling, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden beschreven.

Raadpleeg daarnaast de Woordenlijst om de betekenis te begrijpen van enkele van de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt.

1. Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe Össur uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door middel van uw gebruik van onze diensten en producten, met inbegrip van gegevens die u verstrekt wanneer u een product van ons koopt of onze diensten, programma's en applicaties gebruikt.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, naast enig ander privacybeleid dat we mogelijk verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid vormt een aanvulling op andere kennisgevingen en privacybeleidsdocumenten en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Össur bestaat uit verschillende juridische entiteiten. Dit privacybeleid wordt uitgegeven namens de Össur-groep, dus wanneer we "Össur", "wij", "ons" of "onze" gebruiken in dit privacybeleid, verwijzen we naar het relevante bedrijf in de Össur-groep dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, inclusief eventuele verzoeken in verband met het uitoefenen van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen met de DPO via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, verzoeken we u contact op te nemen met onze DPO op het volgende adres:

Össur hf.

Grjótháls 5, 110 Reykjavík, IJsland

[email protected]

U hebt het recht om op enig moment een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming in uw land. Aangezien het hoofdkantoor van Össur zich bevindt in IJsland, is de belangrijkste toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming voor de groep de IJslandse autoriteit voor gegevensbescherming Persónuvernd. We zouden het echter op prijs stellen als u ons de kans geeft om op uw zorgen te reageren voordat u de toezichthoudende autoriteit benadert. Daarom verzoeken we u in eerste instantie contact met ons op te nemen.

Wijzigingen in het privacybeleid en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

We bekijken ons privacybeleid regelmatig. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 26 augustus 2020.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we van u bewaren juist en up-to-date zijn. We verzoeken u ons op de hoogte te stellen als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Koppelingen van derden

Onze websites en applicaties bevatten mogelijk koppelingen naar websites, invoegtoepassingen en applicaties van derden. Als u op deze koppelingen klikt of deze verbindingen activeert, worden derden mogelijk in staat gesteld gegevens van u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt en elke applicatie die u gebruikt.

2. De gegevens die we over u verzamelen

Persoonsgegevens of persoonlijke informatie betekent alle informatie over een persoon aan de hand waarvan de identiteit van de persoon kan worden vastgesteld. Hiertoe behoren geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze soorten hebben we als volgt gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens zijn onder andere voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, aanspreektitel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens zijn onder andere factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens zijn onder andere bankgegevens en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens zijn onder andere details over betalingen van en aan u, en andere details met betrekking tot producten en diensten die u van ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens zijn onder andere IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot onze websites, applicaties en diensten.
 • Profielgegevens zijn onder andere uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die door u zijn gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes. 
 • Gebruiksgegevens zijn onder andere gegevens over hoe u onze website, producten, applicaties en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens zijn onder andere uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketing van ons en van derden en uw communicatievoorkeuren.

Speciale categorieën persoonsgegevens

Aangezien de diensten en producten van Össur rechtstreeks verband houden met de gezondheid van veel van onze klanten, verzamelen we mogelijk speciale categorieën van persoonsgegevens van u (waaronder informatie over uw gezondheid en biometrische gezondheidsgegevens) als u ons dergelijke gegevens aan ons verstrekt bij aankoop van onze producten of gebruik van onze diensten en/of toepassingen, en/of als dergelijke gegevens aan ons worden verstrekt door een arts of andere organisatie die u hebt gemachtigd om namens u persoonsgegevens in te voeren op onze sites of in onze systemen of applicaties.

Als u verzuimt persoonsgegevens te verstrekken

Als we verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen op grond van de wet of voorwaarden van een contract dat we met u hebben, en u verzuimt deze gegevens te verstrekken wanneer u daarom wordt gevraagd, zijn wij mogelijk niet in staat het contract dat we met u hebben afgesloten of willen afsluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) uit te voeren. In dat geval zijn we mogelijk genoodzaakt het contract voor een product of dienst dat u met ons hebt afgesloten op te zeggen, maar we zullen u in kennis stellen als dit het geval is.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden voor het verzaken van gegevens van en over uw, waaronder:

 • Directe interactie. U kunt ons uw identiteits-, contact-, gezondheids- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Hiertoe behoren ook persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  - een aanvraag indient voor onze producten of diensten;
  - een account aanmaakt op onze websites;
  - een abonnement neemt op onze service of publicaties;
  - onze applicaties gebruikt;
  - vraagt om toezending van marketingmateriaal;
  - deelneemt aan een prijsvraag, promotie, seminar of enquête; of
  - ons feedback geeft of contact met ons opneemt.
 • Geautomatiseerde technologieën of interactie. Tijdens uw interactie met onze websites en applicaties verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browsehandelingen en patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt waarop onze cookies worden gebruikt. Zie ons cookiebeleid voor verdere details.
 • Applicaties. Tijdens uw interactie met onze applicaties verzamelen we informatie over of in verband met uw gebruikt, met inbegrip van informatie op grond waarvan uw identiteit direct of indirect kan worden bepaald als u ervoor kiest deze te delen. We ontvangen informatie op het moment dat u zich registreert en aanmeldt bij onze applicaties en we verzamelen gegevens over hoe u onze applicaties gebruikt. Dat wil zeggen:
  - We verzamelen uw naam en e-mailadres om u toegang te kunnen verlenen tot onze applicaties. Het helpt ons ook om te kunnen reageren op uw ondersteuningsverzoeken en opmerkingen.
  - We verzamelen informatie over uw activiteitsgegevens om u te voorzien van toepasselijke gebruiksinformatie, waaronder in sommige gevallen fysieke activiteit die is verzameld door middel van onze orthesen of prothesen.
  - We verzamelen foto's of andere documenten die u deelt met onze applicaties.
  - Wij verzamelen informatie van uw apparaat. Dit verschaft ons technische informatie wanneer u onze applicaties opent of gebruikt. Deze technische informatie omvat analysegegevens, type en besturingssysteem van de client, en verwante productinformatie, zoals serienummer en specificaties.
 • Derden of openbaar toegankelijke bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en uit openbare bronnen, zoals analyseproviders, advertentienetwerken en/of zoekinformatieproviders.
  - Artsen of andere organisaties. We kunnen ook informatie over u ontvangen van een arts of een andere organisatie die u hebt gemachtigd om namens u persoonsgegevens in te voeren op onze sites en in onze applicaties.
 • Contact-, financiële en transactiegegevens (indien van toepassing) van leveranciers van technische, betaal- en bezorgdiensten.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet ons dat toestaat. We gebruiken uw persoonsgegevens doorgaans in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer we een contract moeten uitvoeren dat we met u aangaan of zijn aangegaan.
 • Wanneer het nodig is in verband met onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dat die belangen.
 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Wanneer we uw instemming hebben ontvangen.

Klik hier om meer te weten te komen over de soorten rechtsgronden op basis waarvan we uw persoonsgegevens kunnen verwerken.

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Hieronder hebben we in tabelvorm aangegeven op welke manieren we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en op basis van welke rechtsgrond we dat doen. We hebben tevens aangegeven wat onze legitieme belangen zijn, indien van toepassing.

Merk op dat we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken op basis van meer dan één rechtsgrond, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond op basis waarvan we uw persoonsgegevens verwerken als meer dan één rechtsgrond wordt vermeld in de onderstaande tabel.

Doel/activiteitSoort gegevensRechtsgrond voor verwerking, met inbegrip van de rechtsgrond van legitiem belang

Het registreren van u als nieuwe klant

(a) Identiteit

(b) Contact

Het uitvoeren van een contract met u

Het verwerken en leveren van uw bestelling, met inbegrip van:

(a) het beheren van betalingen, tarieven en kosten

(b) het innen en vorderen van geld dat aan ons verschuldigd is

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Marketing en communicatie

(f) Gezondheid

(a) Het uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk in verband met onze legitieme belangen (om aan ons verschuldigde bedragen te vorderen)

(c) Uw toestemming

Het verlenen van onze diensten

(a) Identiteit 

(b) Contact 

(c) Financieel 

(d) Transactie 

(e) Marketing en communicatie

(f) Gezondheid

(a) Het uitvoeren van een contract met u 

(b) Noodzakelijk in verband met onze legitieme belangen (om aan ons verschuldigde bedragen te vorderen)

(c) Uw toestemming

(d) Wettelijke verplichting

Het beheren van onze relatie met u. Dit behelst onder andere:

(a) u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid

(b) u vragen om een recensie te schrijven of een enquête in te vullen

(c) reageren op klachten, retouren en garantieverzoeken

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) Het uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk in verband met onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

U in staat stellen om deel te nemen aan een verloting of prijsvraag of om een enquête in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(a) Het uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk in verband met onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken zodat we deze verder kunnen ontwikkelen en ons bedrijf kunnen laten groeien)

Het doen van onderzoek om onze producten te verbeteren en te ontwikkelen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(f) Gezondheid

(a) Uw toestemming

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk in verband met onze legitieme belangen (voor verdere R&D voor onze producten)

Het beheren en beschermen van ons bedrijf en onze diensten (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testactiviteiten, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) 

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk in verband met onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, levering van beheer- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, voorkoming van fraude, en activiteiten in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Het leveren van relevante content en advertenties aan u, en het meten van, of het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van de advertenties die we u tonen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

(a) Uw toestemming

(b) Noodzakelijk in verband met onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken zodat we deze verder kunnen ontwikkelen, ons bedrijf kunnen laten groeien en om informatie te verkrijgen voor onze marketingstrategie)

Het gebruik van data-analyse voor het verbeteren van onze websites, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen

(a) Technisch

(b) Gebruik

(a) Uw toestemming

(b) Noodzakelijk in verband met onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze diensten up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om informatie te verkrijgen voor onze marketingstrategie)

Het doen van suggesties en aanbevelingen aan u met betrekking tot goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

(f) Marketing en communicatie

(a) Uw toestemming

(b) Noodzakelijk in verband met onze legitieme belangen (om onze producten/diensten verder te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Het beoordelen van sollicitaties en het bewaren daarvan voor toekomstige vacatures

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Opleiding

(d) Ervaring

(a) Het uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk in verband met onze legitieme belangen (om nieuwe werknemers in dienst te nemen)

(c) Uw toestemming

(d) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

4. Marketing

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name wat betreft marketing en reclame.

Promotionele aanbiedingen van ons

We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Op deze wijze bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (we noemen dit marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt aangevraagd of aankopen bij ons hebt verricht en u niet hebt aangegeven dat u geen marketingmateriaal wilt ontvangen.

Afmelden

U kunt ons of derden op elk moment vragen om u geen marketingberichten meer toe te sturen door middel van de afmeldingskoppeling die in elk marketingbericht is opgenomen of door op enig moment contact met ons op te nemen.

Als u ervoor kiest om deze marketingberichten niet te ontvangen, heeft dit geen gevolgen voor persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt in verband met de aankoop van een product/dienst, garantieregistratie, ervaringen met producten/diensten of andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, moet u er rekening mee houden dat sommige delen van deze website mogelijk ontoegankelijk worden of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

5. Bekendmaking van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de onderstaande partijen voor de doeleinden die worden vermeld in de tabel Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken hierboven.

 • Serviceproviders die IT- en systeembeheerdiensten leveren in verband met ons contract met u.
 • Entiteiten binnen de Össur-groep
 • Externe derde partijen, zoals uiteengezet in de paragraaf 'Externe derde partijen' in artikel 10 hieronder.

We eisen van alle derde partijen dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. We staan niet toe dat onze externe serviceproviders uw persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onbedoeld verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of geraadpleegd, worden gewijzigd of bekend worden gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot de medewerkers, agenten, opdrachtnemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om deze te kennen. Ze verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op onze aanwijzing en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures opgesteld voor de omgang met vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens en zullen u de toepasselijke toezichthoudende instantie op de hoogte stellen van de inbreuk indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

7. Gegevensretentie

Hoelang gebruikt u mijn persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, regulatieve, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We kunnen uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs geloven dat er een mogelijkheid bestaat van een gerechtelijk proces met betrekking tot onze relatie met u.

Bij het bepalen van de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade bij ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en de vraag of we kan die doeleinden kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke, regulatieve, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

In sommige gevallen anonimiseren we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze gegevens onbeperkt gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

8. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Klik op de onderstaande koppelingen voor meer informatie over deze rechten:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om wissen van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.
 • Recht om toestemming in te trekken.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, verzoeken we u contact met ons op te nemen via [email protected]

Doorgaans zijn hier geen kosten aan verbonden

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaald of buitensporig is. We kunnen in deze omstandigheden ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van u nodig hebben

Mogelijk moeten we u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en te controleren of u gerechtigd bent om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die niet gerechtigd zijn deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek zodat we sneller kunnen reageren.

Reactietermijn

We proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. In een enkel geval kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een meerdere verzoeken hebt gedaan. In dat geval stellen we u in kennis en houden we u op de hoogte.

9. Woordenlijst

RECHTSGROND

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf met betrekking tot het uitvoeren en beheren van onze bedrijfsactiviteiten, om ons in staat te stellen u de beste service of het beste product en de beste en veiligste beleving te bieden. Voordat we uw persoonsgegevens verwerken op grond van onze legitieme belangen, maken we een zorgvuldige overweging en afweging van de potentiële gevolgen voor u (zowel negatief als positief) en uw rechten. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de gevolgen voor u zwaarder wegen dan onze belangen (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of geoorloofd zijn om dat te doen). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe we in specifieke gevallen de afweging maken tussen onze legitieme belangen en de mogelijke gevolgen voor u door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van contract betekent het verwerken van uw gegevens waar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent, of voor het ondernemen van stappen op uw verzoek alvorens een dergelijk contract wordt aangegaan.

Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen.

Toestemming betekent de geïnformeerde, ondubbelzinnige en uit vrij wil gegeven toestemming die u hebt verleend voor het verwerken van uw gegevens.

DERDE PARTIJEN

Interne derde partijen

Andere bedrijven in de Össur-groep (die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers).

Externe derde partijen

 • Serviceproviders (die optreden als verwerkers) die IT- en systeembeheerdiensten verlenen.
 • Professionele adviseurs die advies-, bankiers-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.

 

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt de volgende rechten:

Toegang vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang door de betrokkene"). Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die we over u bewaren. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over u bewaren te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten verifiëren.

Verzoek om wissen van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als we geen gegronde reden hebben om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen nadat u met succes gebruik hebt gemaakt van het recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), indien we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt, of indien we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Opmerking: het is misschien niet altijd mogelijk om aan uw verzoek tot wissen te voldoen om specifieke wettelijke redenen. Als dit het geval is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld op het moment dat u het verzoek indient.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer ons legitieme belang (of dat van een derde partij) als rechtsgrond gebruiken en iets in uw specifieke omstandigheden u ertoe brengt bezwaar te willen maken tegen verwerking op deze rechtsgrond omdat u vindt dat het gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden opheft.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's:

 • Als u wilt dat we de nauwkeurigheid van de gegevens bevestigen.
 • Indien ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat we de gegevens wissen.
 • Indien u wilt dat we de gegevens bewaren, zelfs als we deze niet meer nodig hebben, omdat u de gegevens nodig hebt om voor het instellen of uitoefenen van, of het verweer tegen een rechtsvordering.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten nagaan of we beschikken over zwaarder wegende legitieme redenen voor het gebruik van de gegevens.

Verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij. Wij verstrekken uw persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde, machineleesbare indeling aan u of aan een door u aangewezen derde partij. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt verleend om deze te gebruiken, of gegevens die we hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Toestemming op enig moment intrekken wanneer we afhankelijk zijn van uw toestemming als rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van eventuele verwerking die plaatsvindt voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat bepaalde producten of diensten aan u leveren. Als dit het geval is, stellen we u daarvan op de hoogte op het moment dat u uw toestemming intrekt.