Νάρθηκες και στηρίγματα


Οι λύσεις της Össur σε ορθοπεδικά βοηθήματα έχουν αναπτυχθεί μέσα από δεκαετίες πείρας και είναι σχεδιασμένες ώστε να βελτιώνουν την αποκατάσταση και την επούλωση μετά από τραυματισμούς οστικών δομών και μαλακών ιστών. Αυτά τα προϊόντα είναι παγκοσμίως γνωστά, κυρίως με τις επωνυμίες CTi®, Rebound®, Miami® και Unloader®, και έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ταχύτερη αποκατάσταση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων τα χρησιμοποιούν. Χάρη στην πείρα μας στον κλάδο, μπορούμε πλέον να αναπτύσσουμε προϊόντα για εξειδικευμένες ενδείξεις. Η σχεδίαση αυτών των προϊόντων διευκολύνει την αποκατάσταση και την επούλωση, ενώ διατηρεί τη λειτουργικότητα και την κινητικότητα του χρήστη. Αυτά τα προϊόντα λειτουργικής αποκατάστασης βασίζονται στην κατοχυρωμένη με διπλώματα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία της Össur και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη σχετική βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων. Ως πρωτοπόρος της καινοτομίας με αποδεδειγμένες τεχνικές εμβιομηχανικής και συνεργασίες με καταξιωμένους γιατρούς, η Össur καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να προσφέρει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές για ένα πλήθος διαφορετικών τραυματισμών.

Πόροι σχετικά με νάρθηκες και στηρίγματα για επαγγελματίες


Κατάλογος ναρθήκων και στηριγμάτων
Γίνετε πελάτης