Η Össur Ελλάδας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει συνεπή και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών. Μέσω πόρων, πρωτοποριακών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσθέτουν αξία, δομούμε στενές και ανθεκτικές σχέσεις με τους πελάτες μας.

Οι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που προσφέρουμε ανταποκρίνονται στην κοινώς αναγνωρισμένη καλή μας φήμη όσον αφορά την επιστημονικά αποδεδειγμένη τεχνολογία που εφαρμόζουμε και τις επιτυχείς κλινικές εκβάσεις. Το παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών της Össur επεκτείνεται συνεχώς με νέους πελάτες και πιθανούς διανομείς.

Επικοινωνήστε με την Össur Greece

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας με έναν από τους εξής τρόπους:

Μέσω email

[email protected]

Τηλεφωνικά

0800 688 863