Посветена на подобряването на мобилността на хората


Össur фокусира усилията и опита си в подпомагането на хората да бъдат уверени, да се чувстват безопасни и мобилни, независимо от наранявания им или условия, които могат да нарушат качеството им на живот.

Протези

За хора, живеещи с разлика в горния и долния крайник.

Брейсове и ортези

Изградена на десетилетия опит в превенцията и рехабилитацията на ортопедични наранявания.

Въпроси?