Hur tillverkas benproteser?


Utvärdering

Forskning har visat att ju tidigare en persons protes passas in, desto kortare tenderar deras rehabilitering att bli.

Det första steget är en grundlig utvärdering med din ortopedingenjör.  Han eller hon kommer att granska ditt fysiska tillstånd, särskilt tillståndet i din amputationsstump, och om den har läkt tillräckligt för att klara trycket från protesen på din hud.

Utvärderingen kommer också att innehålla frågor som ger ortopedingenjören kännedom om din nuvarande livsstil samt dina mål och ambitioner. Dina svar hjälper ortopedingenjören att bestämma vilka typer av komponenter som ska ingå i utformningen av den bästa benprotesen för dig.

Inspektion av amputationsstumpens form

Nästa steg för ortopedingenjören är att inspektera formen på din amputationsstump och ta mått för protesen. Detta kan ske vid den första utvärderingen eller vid en efterkontroll. Detta är nästan som att skapa en unik avgjutning av din amputationsstump. Det kan bidra till utformningen av en välsittande och bekväm hylsa.  Det är mycket viktigt att fånga den exakta formen. Mjukvävnad kan ändra form under tryck, vilket gör detta till en av de mest utmanande aspekterna av ortopedingenjörens arbete.

Din ortopedingenjör kan använda en rad olika sätt för att fånga formen på din amputationsstump, däribland gjutning direkt på amputationsstumpen med ett tryckluftssystem eller med hjälp av digitala skannrar.

Inpassning av testhylsan

Med hjälp av den unika avgjutningen av din amputationsstump skapar ortopedingenjören en testhylsa för att utvärdera om den formen passar bekvämt på din amputationsstump.

Testhylsan, som är gjord i ett genomskinligt och värmeformbart plastmaterial, är inte avsedd för permanent användning och passas vanligtvis in vid nästa besök. När du och din ortopedingenjör känner er nöjda med testhylsans utformning och komfort monteras och inriktas protesens komponenter för dig i stående ställning. Denna process kallas statisk inriktning. 

Om resultatet är en stabil och bekväm protes bör du snart kunna ta dina första steg. Se till att ha någon som spelar in en video eller tar foton av dina första steg eftersom du kommer att vilja ha det senare!

Lära dig gå

Att ta dina första steg är en inlärningsupplevelse och en viktig del av resan mot att nå din egna potential. Du behöver inte ha bråttom när du lär dig att använda och lita på din protes. Många människor upplever viss smärta och obehag när de vänjer sig vid att gå med en benprotes, men vartefter som din amputationsstump läker bör gången bli allt mer bekväm.

Tidig gångträning är viktigt. För att lära dig gå med en benprotes måste du lära dig nya tekniker. Det är mycket bättre att utveckla en bra gångteknik från början än att försöka korrigera en ineffektiv teknik senare.

Din fysioterapeut kommer med ortopedingenjörens hjälp rekommendera särskilda övningar som syftar till att träna just de muskler som behövs för att gå med din protes.

Inpassning av den slutliga protesen

Inpassning och tillverkning av protesen är både en vetenskap och en konst. De två viktigaste aspekterna för en bra protes är utformningen av en välsittande hylsa med optimal upphängning och korrekt inriktning av protesens komponenter i förhållande till amputationsstumpen. En bra ortopedingenjör är alltid noga med att göra en hylsa som passar perfekt på amputationsstumpen och säkerställa att komponenterna är korrekt inriktade.

Din amputationsstump kommer fortsätta genomgå en läkningsprocess och ändra form när den stabiliseras med tiden. Musklerna i extremiteten atrofierar (krymper) eftersom de inte fungerar som de brukade, och du kan gå upp eller gå ned i vikt.

Eftersom din amputationsstump kommer fortsätta att ändra form kommer din hylsa så småningom inte längre passa perfekt. En illasittande hylsa kan röra sig, vilket kan ha en negativ inverkan på sådant som din säkerhet, energiförbrukning och komfort. Det finns sätt att hantera detta tillfälligt, till exempel genom att trä extra strumpor över din amputationsstump, men så småningom måste en ny, passande hylsa tillverkas.

Efterkontroll

Även om den slutliga hylsan bör passa bra mycket längre än den första tillfälliga hylsan, behöver du ha nya hylsor med jämna mellanrum i framtiden.

Vissa justeringar kan också behövas när din förmåga och aktivitet ökar och din kropp anpassar sig och förändras. Hur ofta du kommer behöva en ny hylsa är svårt att förutsäga, och detta varierar från patient till patient, men vanligtvis använder de flesta amputerade sin protes i tre år innan de söker för ett utbyte.